hits

Solvik-Olsen tør ikke stoppe nasjonal skandale

kommentarer

Nasjonal skandale - milliardsløsing (Se video nederst i saken)

Det er i ferd med å skje en storstilt samfunnsøkonomisk milliardsløsing i Moss. Ny jernbanetrasé gjennom Moss vil koste norske skattebetalerere 9 milliarder kroner. Da vil traseen være 2 km lengre enn nødvendig og en svært lite fremtidsrettet jernbaneløsning gjennom strandsonen i Moss. I tillegg må byens containerhavn flyttes 300 meter og fylles ut i sjøen pga jernbanen til en ytterligere kostnad på rundt en milliard kroner. ( se bilde over) Sist men ikke minst, BaneNor sitt forslag til jernbanetrasé stopper effektivt alle muligheter til å legge RV 19 i tunnel. Det betyr fortsatt lange køer til og fra fergen og Jeløy. 

Dett er en nasjonal skandale der verken statens eller Bane Nors retningslinjer følges.

Gjentatte ganger har grupperinger bedt Solvik-Olsen stoppe dette og be om en alternativ utredning, uten å bli hørt. 

Argumentet er at dette må politikerne i Moss beslutte. Solvik-Olsen vil ikke overstyre lokaldemokratiet. Det trenger han ikke, men han kan ikke bevilge 9 milliarder til et prosjekt som ikke gir noen gevinster. Dette er den dårligste og dyreste løsningen. Høyre og Arbeiderpartiet i Moss, som har flertall i bystyret, begynner nå å se hvilken skandale de er ansvarlig for, men ingen tør å snu. Tap av ansikt for politikerne er tydeligvis verre enn å sløse med fellesskapets midler. Milliarder av felleskapets midler. En alternativ trasé kan kanskje spare hele 4 milliarder kroner. Det er penger det også, sist jeg telte.

Dårligst og dyrest løsning

I stedet for å gå i tunnel tvers gjennom byen med stasjon nærmere og mer sentralt i byen, får den vedtatte traséen i stedet to krappe svinger og blir en 2 km sterkt fordyrende omvei. Dobbeltsporet kommer ut på byens flotte strandsone der stasjonen skal ligge med plattformene mer enn 1 km fra sentrum. Omveien gjør at traséen må gjennom både et løsmasse- og kvikkleireområde og en gammel historisk trehusbebyggelse må rives. Omveien er fra jernbanefaglig hold anslått til å koste opp mot 9 milliarder kroner. Minst like ille er det at stasjonsplasseringen som er valgt scoret dårligst på kriteriene i utredningen og traséen tilfredsstiller svært dårlig InterCity-utbyggingens krav samt statens egne retningslinjer.

Ressursene skal utnyttes effektivt for å skape mer jernbane for pengene

Bane Nors samfunnsoppdrag er å lage så effektiv og samfunnsnyttig jernbane for Moss, Østfold og landet som mulig ihht målsettingen, nasjonale krav og kravene for InterCity utbyggingen spesielt.

Det er ingen tvil om at den vedtatte jernbanetraséen strider sterkt mot statens generelle retningslinjer, en rekke av retningslinjene for selve InterCity-utbyggingen og mot Bane Nors eget hovedmål.

Faktisk vil ikke selve jernbanetraseen gjennom Moss gi noen gevinst i reisetid. INGEN! Til en kostnad på 9 milliarder. Som kunne vært brukt mer hensiktsmessig. Hva mener resten av landets kommuner om en slik disponering av samfunnets begrensede ressurser?

Næringslivets behov for containerhavn med jernbanespor

Et av Høyre og Aps hovedargumenter for å legge jernbanen ut på havneområdet, er for at den lokale containerhavnen skal få jernbanetilknytning med eget spor. En slik tilknytning har havnen også i dag, men sporet har ikke blitt benyttet på mange år.

Argumenter for å beholde containerhavn midt i byen påstår Høyre er fordi næringslivet i Moss ønsker containerhavn. Høyre ønsker å tilfredsstille det lokale næringslivet, selv om det kan koste minst 1 milliard kroner å flytte containerhavna 300 meter for å få plass til bygging av dobbeltsporet. At Sitmarapporten om samfunnsnytten av Moss Havn fastslår at ingen bedrifter er økonomisk avhengig av Moss containerhavn og like gjerne kan benytte Borg havn, ser ikke ut til å bety noe for flertallet i bystyret.

Riksvei 19 ikke løst

En annen viktig side av saken er byens allerede store trafikkproblemer med stor belastning og store køer gjennom sentrum på grunn av riksvei 19 og fergetrafikken til og fra Horten. R19 er vedtatt lagt i tunnel ut av byen, men SVV har nå kommet frem til at det koster 5 milliarder kroner å lage en slik tunnel. I tillegg vil mange hus måtte rives. De har derfor frarådet dette. Dermed er ikke RV 19 løst.

Det er jernbanetraseen til 9 milliarder som setter en stopper for dette.

Alle kommuner har både et lokalt og nasjonalt samfunnsansvar. De skal alltid forsikre seg om at planer er forsvarlig utredet og at de ivaretar fellesskapet interesser på en best mulig måte. I denne saken mangler de helt grunnleggende analyser og faglige uavhengige utredninger av alternative muligheter. Her har man brukt et gammelt kart uten kompass.

Det er slettes ikke rart folk flest mister mer og mer respekt for politikere, lovverk og offentlig saksbehandling.

Denne saken er ikke bare et hån mot andre samferdselsprosjekter, men også et hån mot alle som står i en eller annen offentlig kø enten det til sykehjemsplass, sykehus eller annet fordi man mangler penger. Her i Moss er det flere milliarder å spare, da får til og med Moss og landet en dokumentert mye bedre og fremtidsrettet jernbane.

Det er ikke for sent å ta et nasjonalt samfunnsansvar i Moss!

Solvik- Olsen må ha mot nok til å stoppe dette og be om en alternativ utredning. 

Svein Harald Røine


 

(Meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev for å varsel om På cabriolettur med Røine videoer: http://bit.ly/2yg28gz)

Her er noen videoer:

Ingern får makt over deg med mindre du gir den fra deg: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154531660031504/

Adrian Lund: Tourettes syndrom - smil: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154674295201504/

Hanne Sørvaag: Tro på seg selv: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154577777881504/

Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

Å gråte er like deilig som en orgasme

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

eller bli min venn på Facebook