hits

Alle barn har karisma. Hvorfor mister de fleste den på veien.

kommentarerWenche Foss og Bill Clinton

«Hun kom inn døren og bare "tok" rommet. Møtene med henne var lysdråper i en mørk høstkveld. Hun var «larger than life». Når hun snakket til deg var det som om du var det viktigste mennesket på denne jorden.»

Ingen var upåvirket etter et møte med Wenche Foss og hennes enorme karisma. 

«Selv om man bare traff henne i ett minutt på vei inn til en forestilling, hadde man hatt et stort øyeblikk.» sa Jens Stoltenberg

Den samme personlige magnetismen hører vi at andre også har. Det går gjetord om karismaen til Bill Clinton. De som møtte ham sier at de følte det som om han hadde reist over Atlanteren bare for å treffe dem. 

Nelson Mandela, Winston Churchill, Desmond Tutu, Arne Næss, Muhammed Ali, Brad Pitt, Richard Branson, Jack Nicolson, Obama, Odd Reitan og Oprah Winfrey er et lite knippe kjente personer som ofte omtales som svært karismatiske. Hva har de til felles?

Medfødt eller tillært?

Ordet karisma kommer fra gresk og betyr «gave». Det skyldes kanskje at man mente at karisma var en medfødt egenskap. Det er likevel en utbredt oppfatning idag at karisma kan læres. På samme måte som vi kan lære gode manerer, som å takke for maten, reise oss for gamle mennesker på bussen og at herrene åpner dører for damene, kan vi lære å være mer karismatiske.

Jeg vil gå så langt å si at karisma må re-læres i voksen alder. Alle små barn før skolealder har karisma. De har en enorm tilstedeværelse, de har en magnetisk effekt på omgivelsene, de smiler og ler, de ler når de faller og reiser seg opp igjen. De har ennå ikke forstått konseptet selvtillit og selvfølelse men er tilfredse her og nå. De har ikke begynt å sammenlikne seg med andre. Barn bruker alle triksene i boken for å sjarmere omgivelsene for å oppnå noe de ønsker. De er tør å prøve det som er nytt og ukjent. De ser deg inn i øynene uten å blunke. De tar deg imot med åpne armer og gir deg en stor klem. De er ikke redd for kroppskontakt for å vise sin glede og entusiasme overfor andre mennesker. De forteller med entusiasme det de opplever i barnehagen. De elsker å fortelle historier om hva som hendte i løpet av dagen.

Karismaen forsvinner

Karismaen forsvinner relativt raskt når barn når skolealder. Barn går fra å være karismatiske originaler til å bli grå kopier. Selvfølelsen og selvtilliten forsvinner for de aller fleste. Sakte men sikkert tres det en usynlig karisma-kondom over de aller fleste som effektivt stopper karismaen fra å stråle. , 

Hvorfor er karisma viktig?

Karisma kan være avgjørende i lederskap. Ledelse dreier seg om å få med seg mennesker. Karisma er å bruke alle aspekter ved din personlighet til å skape en sterk og minneverdig påvirkning på mennesker, gjerne med hensikt om å få dem til å følge deg og dine ideer.

Lederskap har derimot ikke nødvendigvis noe med en sjefsstilling å gjøre. Ledelse utøves av alle mennesker, privat og på jobb. 

Kontekst er viktig. Så lenge du ikke forsøker å skade eller lure noen, er karisma et viktig og effektivt virkemiddel for å oppnå det du ønsker. Noen hevder at dette er manipulering. Jeg vil heller hevde at det som skaper en manipulator, er ikke teknikken, men intensjonen. Hvis du bruker karismaen for å fremme deg selv, da virker man bare egosentrisk. Det kan kalles egosentrisk karisma. Hvis du derimot bruker karismaen for å hjelpe andre eller støtte en god sak, et godt formål eller en positiv fremtidsvisjon, det er først da disse personlige egenskapene blir karismatiske og positive. Det kan vi kalle altrusitisk karisma.

Hva skal så til for å bli karismatisk?

Robert Grossman, en karikaturtegner for bl.a. New York Times, ble spurt om hvordan han ville tegne en karismatisk person.

"Det er lett", sa han. "Jeg gir ham en flott holdning, løftet hode, et smil fullt av selvtillit, og et direkte blikk!" Det er de ideelle fysiske attributtene for en karismatisk person.

Basert på mine møter med karismatiske personer, gjennom å lese litteratur og forskning, har jeg summert opp karaktertrekk du kan utvikle for å bli mer karismatisk og dermed får større gjennomslag som leder eller medmenneske. 

1.Modig

Det første du må gjøre er å være modig. Du må tørre å gå utenfor din egen komfortsone og gjøre noe som kanskje ikke umiddelbart faller deg naturlig. Mange av punktene listet nedenfor vil kreve at du trosser frykten du har for å feile, mislykkes eller bli ledd av. Skal du bli mer karismatisk, er du nødt til å gjøre endringer som krever at du går utenfor komfortsonen. En karismatisk person tør å skille seg ut. En karismatisk person følger ikke i andres fotspor. Da kommer de ikke først i køen. Du må modig nok til å skille deg ut! Du må være modig nok til å akseptere at rampelyset skinner på deg. Bare å være i rampelyset er ofte vanskelig nok for mange å bli vant til.

2.Selvtillit

En karismatisk person utstråler stor selvtillit. Mae West sa en gang at «Hvis du ikke synes du selv er vidunderlig, hvorfor skal andre synes det??

Som leder er det viktig å ha selvtillit nok til å kunne ta beslutninger, til å lede andre mennesker, til å være midtpunktet, til å takle motgang, til å takle motstand og uenighet. Selvtillit er en viktig bærebjelke for å takle belastningen det er med å være leder og å være i alles søkelys. Det er også en bærebjelke for å få gjennomslag hos andre mennesker.

Selvtillit kommer ikke av seg selv, og er i stor grad knyttet til mestring og mental innstilling. Jo flere suksesser du som leder "samler" på, jo sterkere blir selvtilliten.

Jeg hadde en sjef tidlig i min karriere som gav meg et svært godt råd når det gjelder selvtillit. Han sa: "Når du går inn i et rom, om det er Kong Salomon eller Jørgen Hattemaker du skal møte, forvent at de respekterer deg." Dette gir en trygghet og en mental innstilling som er annerledes enn om man går inn i et rom med overdreven frykt for autoriteter og med "halen mellom bena." Når du kommer inn i et rom med en slik holdning, tar du rommet i større grad. Hvis man samtidig opptrer som om folk ønsker å høre hva du har å si, fremstår man med større selvtillit.

3.Selvfølelse/Autentisk. 

Selvtillit er som oftest ikke tilstrekkelig for å ha karisma. Selvfølelse er et vel så viktig element. Det dreier seg om å være trygg på seg selv. Det dreier seg om at det er samsvar med hvordan du føler det inni deg og hvordan du fremstår utad. Det er slitsomt over tid å være «liten og nervøs» innvendig med et skall av selvtillit utenpå.

Små barn forsøker ikke å være andre enn seg selv. Etter hvert som de blir eldre, tilpasser de seg voksenlivet helt til de spør seg selv: «Hvem er jeg?» Derfor hevder jeg at karisma på mange måter må læres på nytt.

Selvfølelse dreier seg om at man er trygg på seg selv som menneske. En person med god selvfølelse er som oftest autentiske. De har klart for seg hva som er sine verdier, hva de står for, hvorfor de gjør ting og hvordan de ønsker å være. Denne tryggheten forsterker selvtilliten og er en viktig byggestein for karismaen.

For å styrke selvfølelsen er første bud å tydeliggjøre hva som er ens personlige verdier som man må være tro mot.

Hvis folk ser deg som en trygg person, vil de naturlig nok ønske å være rundt deg.

4.100% fokus på andre!

Det er to mennesketyper i denne verden. De som kommer inn i et rom og sier: «Vel, her er jeg!» Og de som kommer inn og sier: «Åhh, der er du jo!»

Abigail Van Buren

En karismatisk person bruker ikke sin sterke selvtillit og selvfølelse til å forherlige seg selv. Den sterkeste egenskapen som skaper en karismatisk person er at de har all fokus rettet mot de menneskene de møter. De viser genuin varme overfor dem de treffer.

Det kan virke som om en karismatisk person har skylapper og bare fokus på deg når de snakker! De behandler andre mennesker som viktige! De får andre til å fremstå bra. En karismatisk person virker ikke interessert, hun er genuint interessert! Da jeg var så heldig å intervjue Wenche Foss kort tid før hun døde, viste hun stor interesse for meg og mitt liv. Hun svarte gladelig på mine spørsmål, men den interessen hun viste for meg var helt uvant og kom overraskende på meg. Det er klart jeg ble bergtatt av denne fantastiske damen! 

Karismatiske mennesker leter dypt og lenge til de finner noe interessant med mennesker som det umiddelbart kan være vanskelig å finne noe interessant ved. En karismatisk person tror det er noe der som er verdt å oppdage.

Du tenker kanskje at det faktisk er mange mennesker som ikke er interessante. Tar man det som utgangspunkt, finner man heller ikke et interessant menneske. Du finner det du leter etter. Leter du etter en interessant menneske i din samtalepartner, så finner du det. Karismatiske personer kommer på bølgelengde med andre mennesker på tross av at de kan ha forskjellige ideologiske ståsteder, fordi de får den andre personen til å føle seg vel. 

Det går en historie om en dame som hadde middag med to Engelske politikere William Gladstone og Benjamin Disraeli:

"Da jeg forlot middagsbordet etter å ha sittet ved siden av Mr. Gladstone, da syntes jeg at han var den klokeste mannen i hele England. Men etter å ha sittet ved siden av Mr. Disraeli, følte jeg meg som den klokeste kvinnen i hele England."

Det er denne følelsen en karismatisk person klarer å fremkalle.

Dale Carnegie kom med dette rådet i sin bok "How to win friends and influence people": "Du kan få flere venner på to måneder gjennom å vise oppriktig interesse i andre mennesker, enn du kan på to år ved å få forsøke å få andre mennesker interessert i deg."

Et enkelt grep for å rette 100% fokus på den du snakker med, er å snu deg helt og rette hele kroppen mot den vedkommende. Det er helt avgjørende for at de skal føle at de ikke forstyrrer eller at du har fokuset ditt rettet en annen vei. Dette har jeg personlig hatt meget positive erfaringer med når det gjelder barna mine. Når de har kommet for å snakke med meg mens jeg har jobbet på hjemmekontoret, har jeg for vane å snu meg og sitte rettvendt mot dem. Da prater de mye lenger med meg, enn de gangene jeg bare har snudd hodet. Det signaliserer jeg at de forstyrrer.

Det finnes to typer mennesker: Dem som lytter mens andre prater og dem som venter mens andre prater. Er man oppriktig interessert, lytter man med varme og interesse slik at man får andre mennesker til å føle seg spesielle.

Karismatiske personer opptrer med likeverd og respekt overfor alle, uansett status. De snakker ikke ned til noen. De er respektfulle overfor andre mennesker, respekterer dem som likeverdige og forventer at de vil bli tatt imot som likeverdige.

"I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Maya Angelou

5.Smil, positivitet og glede

Dale Carnegie skrev i sin bok "How to Win Friends and Influence People" at smilet var en av de 6 byggestenene i karisma. 

"Smil til verden, og verden smiler tilbake" er et gammelt ordtak. Det faller ikke alle like naturlig å smile. Smilet er likevel et av de mest potente virkemidlene for å fremstå karismatisk. Karismatiske mennesker smiler et hjertelig smil som kommer innenfra. Hvis smilet stopper før øynene, kan det faktisk ha en motsatt effekt. Da virker det ikke ekte.

Det er vanskelig å ikke smile tilbake hvis du møter noen som smiler til deg. Karismatiske personer bruker smilet som en naturlig "icebreaker" når de møter nye mennesker.

Det er likevel ikke tilstrekkelig å smile hele tiden. Hvis du smiler hele tiden vil smilet miste noe av sin kraft. Det er det samme som med været. Hvis solen skinner hele tiden, setter man ikke pris på den. 

Eksperter på karisma, hevder at måten du smiler på er avgjørende. Det er ikke vanskelig, men likevel veldig effektfullt å smile på riktig måte.

Hele poenget er å begynne å smile når den du møter registrerer at du har sett dem. Først da begynner du å smile gjenkjennende eller som et tegn på glede ved å møte nye interessante mennesker. Ser den du møter at du stråler opp når de blir sett, forstår de at det er på grunn av dem du smiler! La deretter et stort varmt smil spre seg rundt i ansiktet ditt.

Etterfølger du smilet med å si noe som "Jeg har gledet meg så mye til å treffe deg igjen", "Endelig treffer jeg deg ansikt til ansikt!" eller "Det var så hyggelig å møte et nytt ansikt som jeg ikke kjenner fra før." etc. vil den andre personen føle seg viktig.

Sørg for å vise oppriktig glede når du møter noen. 100% fokus, i kombinasjon med smilet og øyekontakt gir deg karisma som Clinton.

6.Øyekontakt

Øyekontakt er utvilsomt avgjørende for å være karismatisk. Det å snakke med mennesker som ikke ser deg i øynene kan være en veldig ubehagelig opplevelse. Det er lett å bli usikker på vedkommende. Siden kommunikasjon i stor grad foregår ikke-verbalt, dvs. gjennom kroppsspråket vårt, er det naturlig å kikke mennesker i øynene for å få bekreftet det de sier. Hvis en person viker med blikket og nesten ikke ser deg i øynene, kan vi fort bli i tvil om det de sier virkelig er sant. Konsekvensen er at det blir vanskelig å få tillit til vedkommende. 

Karismatiske personer ser folk direkte i øynene. De stirrer ikke, men kikker likevel dypt. Jo mer øyekontakt men har, jo mer positive følelser får man. Det er ikke uten grunn at nyforelskede ikke klarer å «ta øynene vekk fra den de elsker».

Øyekontakt er et svært sterkt virkemiddel for å vise interesse. Bruk det aktivt. 

Sørg for å engasjere mennesker du møter med øynene dine, ikke bare stemmen. Ikke se deg rundt etter andre mennesker eller snakk med andre, fordi du da ikke virker engasjert.

7.Kroppskontakt

Noe som faller karismatiske personer naturlig, er å berøre andre mennesker fysisk for å forsterke budskapet de har. En kort berøring på overarmen eller skulder for å understreke og forsterke det den karismatiske personen ønsker å uttrykke er svært effektivt. Dette ble veldig godt forklart i boken «The One Minute Manager» av Spencer Johnson og Ken Blanchard. De hevder at å berøre en annen person når man gir ros, mangedobler effekten av budskapet.

Et av de sterkeste karismatiske virkemidlene som Bill Clinton bruker når han tar en hilserunde eller møter nye mennesker, er å ikke slippe hånden så lenge de prater sammen. I kombinasjon med øyekontakt skaper dette en intimitet og nærhet som virker trollbindende. 

Bel Mooney i The Daily Mail beskriver det på denne måten:

"Bill tar min utstrakte hånd og hilser, men slipper den ikke. Det er utrolig. Vi holder hender. Han kikker meg i øynene som om det ikke er noen andre i rommet, og for meg er det ikke det.. Hele tiden (mens vi prater) holder han øyekontakt med meg og hans myke varme hånd holder et godt grep om min. Å for en følelse! Jeg følte meg som en tenåring, selv om vi er like gamle - 55 år på den tiden. Etter hvert som han motvillig (virker det som) går videre sier en dame ved siden av meg: "Skal du vaske hånden?"

8.Kroppsspråk, holdning.

Karikaturtegneren Grossmann beskrev at en karismatisk person hadde en stolt og rak kroppsholdning og hodet høyt hevet. I dagens samfunn blir dette vanskeligere og vanskeligere for mange. I dag henger man over PC'n time etter time, og kroppsholdningen blir generelt dårligere. En PC kropp underbygger ikke en kroppsholdning som utstråler selvtillit og karisma.

Usain Bolt og alle 100 meter løperne har en høyreist og stolt kroppsholdning. For ikke å snakke om ballettdansere og turnere.

Et gammelt triks for å få en god kroppsholdning var å øve seg med å balansere med en bok på hodet. Et annet triks jeg har lært er at hver gang jeg går gjennom en døråpning, skulle jeg kikke opp, puste dypt inn og trekke skuldrene bakover. 

Kroppsspråket er også viktig når du møter mennesker, enten det er nye bekjentskaper eller gamle kjente.

Alle som har hund vet hvor hyggelig det er å bli tatt imot av hunden etter en travel arbeidsdag. Hunden vifter ikke bare med halen for å vise glede, men hele kroppen. De hopper opp og ned og uttrykker en enorm glede over å se deg uten å kunne uttrykke seg verbalt.

Tilsvarende kroppsspråk har en karismatisk person, selvfølgelig noe nedtonet. Se for deg en bestemor som møter barnebarnet sitt. Hun har imøtekommende åpne armer, stort varmt smil, åpne øyne som uttrykker en overraskende glede av å se deg igjen. Kanskje hun til og med setter seg på huk. Det faller naturlig for karismatiske personer å bruke slike gledesfakter eller gledesgester når de møter folk. 

9.Huske navn

Nordmenn er ikke flinke til å huske navn, men å bruke andres navn er svært effektivt for å skape tillit og få en person til å føle seg viktig. Det er sagt at å høre sitt eget navn bli nevnt av andre er den deiligste lyden i verden. Bill Clinton er eksepsjonelt god til det, og det har bidratt til å forsterke hans karisma.

Her er noen triks for å huske navn:

  • Du må først og fremst gå bevisst inn for å huske navn..
  • Du må lytte etter i stedet for å tenke på hva du skal si når noen presenterer seg. Det er svært sjelden du glemmer ditt eget navn.
  • Bekreft navnet idet det blir sagt.
  • Bruk det flere ganger /repeter det under samtalen 
  • Visualiser navnet i form av et bilde eller link til en kjent person eller figur.

10.Kommunikasjon/historiefortelling

I tillegg til tilstedeværelse og fokus på andre mennesker, er evnen til å kommunisere en av de viktigste egenskapene som karakteriserer en karismatisk person.

For det første har karismatiske personer en visjon som de deler med omverdenen. En visjon er på mange måter bensin for karisma. I mange tilfeller er det omstendighetene som åpner for at karismatiske ledere får sin arena. I kriser, endringer, omveltninger, omstruktureringer etc. trenger omgivelsene en person som går foran og viser vei. Evnen til å tegne et attraktivt fremtidsbilde ved å trigge sterke positive følelser er en kunst som karismatiske personer evner. 

Karismatiske ledere forklarer vanskelige ideer på en enkelt måte! De er forenklere! De er nådeløse forenklere!

Karismatiske ledere er overbevisende i sin kommunikasjon, og for å kunne overbevise andre, må lederen først overbevise seg selv.

Karismatiske ledere er svært gode til å bruke metaforer, anekdoter og storytelling som virkemiddel for å kommunisere på en overbevisende og attraktiv måte. «Universet er skapt av historier, ikke atomer» sa Muriel Rukeyser, Poet og Aktivist.

Historiefortelling eller storytelling har i gjennom alle tider vært menneskets viktigste egenskap for å formidle budskap. Dessverre legges det veldig lite vekt på det i dagens samfunn. De som derimot behersker storytelling, de fremstår som karismatiske.

I tillegg kommuniserer karismatiske ledere med lidenskap. De viser at hjertet er med i det de holder på med. De virker entusiastiske og har stor fysisk eller mental energi.

En karismatisk person trives i rampelyset, og mange sjarmerer andre med sin humor. Det er et effektivt virkemiddel for å skape varme og tilhørighet. Det som ofte kjennetegner personer med karisma, er at de i stor grad bruker selvironi som humoristisk virkemiddel i sin kommunikasjon. De ler av seg selv, og det signaliserer at de har sterk selvfølelse og selvtillit.

Til slutt- en bekymring og en oppfordring

Det må vies noen tanker til karismadreper nummer 1, Smarttelefonen. Den har blitt et verktøy og en forlenget del av vår kropp. Smarttelefonen er en av de viktigste karismadreperne som finnes. Med en gang du tar den opp av lommen eller vesken når du snakker med andre, forsvinner din aura. Ønsker du å ha en sterk karisma, må smarttelefonen ligge trygt forvart i innerlommen eller i vesken så lenge du er i kontakt med andre mennesker. 

Jeg oppfordrer alle å trene opp sin egen karisma. Karisma er en katalysator for å skape gode relasjoner fordi mennesker blir mer nysgjerrige på hverandre igjen. Og gode relasjoner er som kjent den viktigste årsaken til lykke.

Svein Harald Røine (Mr. Modig)

Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com