hits

Gi ulovlige asylsøkere amnesti

kommentarer


Bilde: Svein Harald Røine (privat)

Mahad Mahamud blir fratatt sitt norske statsborgerskap på grunn av løgn

Saken har skapt stor splid i det norske folk. De som støtter dommen om å frata Mahamud sitt norske statsborgerskap påpeker at loven er lik for alle. Har man brutt norsk lov og løyet om sitt opprinnelsesland, må man ta konsekvensene av det. Loven er klar.

De som er motstander av dommen, mener at saken er foreldet, at Mahad er godt integrert, snakker norsk og bidrar til velferdsamfunnet på lik linje med en gjennomsnitts nordmann. Etter 17 år i Norge, på tross av at han har løyet om sitt opprinnelsesland, mener de at han bør forbli i landet.

Nordmenn fikk hjelp i Sverige under krigen

Under 2. verdenskrig fikk nordmenn hjelp i Sverige. Mange flyktet fra den sikre død, og ble mottatt med omsorg og empati. Dette kjennetegner det skandinaviske folk. Vi er et folk som setter menneskeverdet høyt, har respekt for livet og omsorg for mennesker i nød. Ingen land bidrar mer pr. capita enn Norge til bistand. Vi kjemper for en verden med likestilling, rettferdighet, velferd for alle uansett hvilken ulykkelige omstendigheter man har vokst opp under. Vi vil at alle barn og voksne, uansett kjønn, legning, sosial bakgrunn skal nyte godt av velferdsstaten og de allmenngyldige menneskerettighetene.

Er det ikke vår tur til å hjelpe nå, selv om noen har løyet om sin identitet?

Desperasjon har gjort dem til løgnere?

Det er vanskelig å sette seg inn i en asylsøkers og flyktnings hverdag, der de kommer fra krig, fra overgrep, fra redsel om voldtekt, død og fordervelse. Der de har sett sine kjære blitt drept eller voldtatt foran sine egne øyne. Der de har blitt tvunget til å torturere sine venner. Virkelighetens redsler overgår fantasien, og disse menneskene gjør hva som helst for å overleve. 

Vi hører også at flukten fra grusomhetene er fyllt med overgrep, vold, løgner og enorme traumer. Når menneskesmuglerne ber dem brenne passene sine, og ber flyktningene om å lyve om opprinnelsesland, hva skal de gjøre da? De kommer til et land og en sivilisasjon som de har liten eller ingen kjennskap til. Hva ville du gjort? Jeg ville garantert løyet hvis det var det som skulle til for at jeg endelig kunne sove uten frykt for overgrep.

Bortkastede penger

Saken om Mahad Mahamud er sløsing med samfunnets penger. Saksomkostningene er kanskje i millionklassen. Vi mister en godt integrert mann som betaler skatt til samfunnet. Vi mister en mann som tjener penger, bruker penger og skaper etterspørsel i næringsliv og handel. I denne saken er det bare tapere. Vi kan ikke bli så prinsippfaste at vi taper vår egen sjel.

Hvordan kan vi være prinsippfaste og samtidig løse den gordiske knuten med mange asylsøkere som ikke har oppgitt sin riktige identitet?

Gi ulovlige asylsøkere amnesti

Rike nordmenn med skjulte formuer i utlandet har blitt gitt skatteamnesti siden 2007. Mange hevder at disse menneskene har et svært ødelagt moralsk og etisk kompass. De bryter loven for å slippe å bidra til samfunnet i forhold til evne. De beriker seg selv ulovlig fra velferdsstaten. Hva er verst? Å være rik og ikke ville hjelpe, eller å være desperat og lyve for å kunne slippe nye traumatiske opplevelser med frykt for eget liv? Noen hevder at de rike som skjuler sine formuer i utlandet er samfunnets moralske bunnsjikt. De bryter norsk lov og lyver om sine utenlandske formuer og skjuler store verdier som skulle beskattes og kunne kommet velferdsstaten til gode i form av bedre skoler, sykehus, politi, brannvesen, eldreomsorg, kreftforskning, bedre veier, bedre integrering osv.  

Burde rike nordmenn med skjulte formuer i utlandet straffes?

I utgangspunktet ja, men Norges myndigheter har løst dette problemet på en interessant måte.

Skatteamnestiordningen har åpnet for at hvis de melder seg før de blir oppdaget, så vil de ikke straffeforfølges. I følge VG så har Skatteamnestiordningen blitt brukt av stadig flere de senere årene og mange som har skjult sine formuer i utlandet har valgt å ta kontakt for å melde om dårlig samvittighet og for å få et ryddig skatteforhold. 1350 nordmenn har bedt om amnesti mellom 2007 og 2015. Det har gitt 50 milliarder kroner mer i innberettet formue og to milliarder i inntekter.

Tall fra Skatteetaten viser at det er stadig flere nordmenn som melder seg med dårlig samvittighet: I 2012 meldte 115 seg, i 2013 229, 2014 295 og i fjor meldte 384 seg.

Kan vi gjøre det samme for asylsøkere som har løyet. Kan vi gi dem statsborgerskap- amnesti?

Kan vi sette en strek ved f.eks. 31. desember  2018? De som er i landet idag og som har meldt seg innen det tidspunktet, får beholde sitt statsborgerskap. De som ikke melder seg, mister statsborgerskap når de blir oppdaget?

På denne måten opptrer vi humant, sparer mange penger og kan bruke krefter og ressurser på å hjelpe de som virkelig trenger det og straffe de som er virkelige kriminelle. Dette vil være en modig beslutning av Stortinget.

Svein Harald Røine

Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine