Solvik-Olsen tør ikke stoppe nasjonal skandale

Nasjonal skandale - milliardsløsing (Se video nederst i saken)

Det er i ferd med å skje en storstilt samfunnsøkonomisk milliardsløsing i Moss. Ny jernbanetrasé gjennom Moss vil koste norske skattebetalerere 9 milliarder kroner. Da vil traseen være 2 km lengre enn nødvendig og en svært lite fremtidsrettet jernbaneløsning gjennom strandsonen i Moss. I tillegg må byens containerhavn flyttes 300 meter og fylles ut i sjøen pga jernbanen til en ytterligere kostnad på rundt en milliard kroner. ( se bilde over) Sist men ikke minst, BaneNor sitt forslag til jernbanetrasé stopper effektivt alle muligheter til å legge RV 19 i tunnel. Det betyr fortsatt lange køer til og fra fergen og Jeløy. 

Dett er en nasjonal skandale der verken statens eller Bane Nors retningslinjer følges.

Gjentatte ganger har grupperinger bedt Solvik-Olsen stoppe dette og be om en alternativ utredning, uten å bli hørt. 

Argumentet er at dette må politikerne i Moss beslutte. Solvik-Olsen vil ikke overstyre lokaldemokratiet. Det trenger han ikke, men han kan ikke bevilge 9 milliarder til et prosjekt som ikke gir noen gevinster. Dette er den dårligste og dyreste løsningen. Høyre og Arbeiderpartiet i Moss, som har flertall i bystyret, begynner nå å se hvilken skandale de er ansvarlig for, men ingen tør å snu. Tap av ansikt for politikerne er tydeligvis verre enn å sløse med fellesskapets midler. Milliarder av felleskapets midler. En alternativ trasé kan kanskje spare hele 4 milliarder kroner. Det er penger det også, sist jeg telte.

Dårligst og dyrest løsning

I stedet for å gå i tunnel tvers gjennom byen med stasjon nærmere og mer sentralt i byen, får den vedtatte traséen i stedet to krappe svinger og blir en 2 km sterkt fordyrende omvei. Dobbeltsporet kommer ut på byens flotte strandsone der stasjonen skal ligge med plattformene mer enn 1 km fra sentrum. Omveien gjør at traséen må gjennom både et løsmasse- og kvikkleireområde og en gammel historisk trehusbebyggelse må rives. Omveien er fra jernbanefaglig hold anslått til å koste opp mot 9 milliarder kroner. Minst like ille er det at stasjonsplasseringen som er valgt scoret dårligst på kriteriene i utredningen og traséen tilfredsstiller svært dårlig InterCity-utbyggingens krav samt statens egne retningslinjer.

Ressursene skal utnyttes effektivt for å skape mer jernbane for pengene

Bane Nors samfunnsoppdrag er å lage så effektiv og samfunnsnyttig jernbane for Moss, Østfold og landet som mulig ihht målsettingen, nasjonale krav og kravene for InterCity utbyggingen spesielt.

Det er ingen tvil om at den vedtatte jernbanetraséen strider sterkt mot statens generelle retningslinjer, en rekke av retningslinjene for selve InterCity-utbyggingen og mot Bane Nors eget hovedmål.

Faktisk vil ikke selve jernbanetraseen gjennom Moss gi noen gevinst i reisetid. INGEN! Til en kostnad på 9 milliarder. Som kunne vært brukt mer hensiktsmessig. Hva mener resten av landets kommuner om en slik disponering av samfunnets begrensede ressurser?

Næringslivets behov for containerhavn med jernbanespor

Et av Høyre og Aps hovedargumenter for å legge jernbanen ut på havneområdet, er for at den lokale containerhavnen skal få jernbanetilknytning med eget spor. En slik tilknytning har havnen også i dag, men sporet har ikke blitt benyttet på mange år.

Argumenter for å beholde containerhavn midt i byen påstår Høyre er fordi næringslivet i Moss ønsker containerhavn. Høyre ønsker å tilfredsstille det lokale næringslivet, selv om det kan koste minst 1 milliard kroner å flytte containerhavna 300 meter for å få plass til bygging av dobbeltsporet. At Sitmarapporten om samfunnsnytten av Moss Havn fastslår at ingen bedrifter er økonomisk avhengig av Moss containerhavn og like gjerne kan benytte Borg havn, ser ikke ut til å bety noe for flertallet i bystyret.

Riksvei 19 ikke løst

En annen viktig side av saken er byens allerede store trafikkproblemer med stor belastning og store køer gjennom sentrum på grunn av riksvei 19 og fergetrafikken til og fra Horten. R19 er vedtatt lagt i tunnel ut av byen, men SVV har nå kommet frem til at det koster 5 milliarder kroner å lage en slik tunnel. I tillegg vil mange hus måtte rives. De har derfor frarådet dette. Dermed er ikke RV 19 løst.

Det er jernbanetraseen til 9 milliarder som setter en stopper for dette.

Alle kommuner har både et lokalt og nasjonalt samfunnsansvar. De skal alltid forsikre seg om at planer er forsvarlig utredet og at de ivaretar fellesskapet interesser på en best mulig måte. I denne saken mangler de helt grunnleggende analyser og faglige uavhengige utredninger av alternative muligheter. Her har man brukt et gammelt kart uten kompass.

Det er slettes ikke rart folk flest mister mer og mer respekt for politikere, lovverk og offentlig saksbehandling.

Denne saken er ikke bare et hån mot andre samferdselsprosjekter, men også et hån mot alle som står i en eller annen offentlig kø enten det til sykehjemsplass, sykehus eller annet fordi man mangler penger. Her i Moss er det flere milliarder å spare, da får til og med Moss og landet en dokumentert mye bedre og fremtidsrettet jernbane.

Det er ikke for sent å ta et nasjonalt samfunnsansvar i Moss!

Solvik- Olsen må ha mot nok til å stoppe dette og be om en alternativ utredning. 

Svein Harald Røine


 

(Meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev for å varsel om På cabriolettur med Røine videoer: http://bit.ly/2yg28gz)

Her er noen videoer:

Ingern får makt over deg med mindre du gir den fra deg: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154531660031504/

Adrian Lund: Tourettes syndrom - smil: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154674295201504/

Hanne Sørvaag: Tro på seg selv: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154577777881504/

Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

Å gråte er like deilig som en orgasme

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

eller bli min venn på Facebook

 

 

 

Konsernsjefen raver rundt i salaten

Gunnar Bjørkavåg. Foto: Scanpix

Foto: Scanpix

Raver rundt i salaten

Konsernsjefen i NHST (Norsk Handel og Sjøfartstidende,  eier bl.a. Dagens Næringsliv og Morgenbladet) har ikke bare tråkket i salaten. Han raver rundt i den uten stans. 

Bakgrunnen var en artikkel i DN der Hanne Skartveit fra VG langer ut mot eget konsern og en "gutta boys kultur". Det er ingen kvinner i ledergruppen, som består av syv menn.

Konsernsjef Bjørkavåg kom da på banen og var uenig i at det nødvendigvis blir en «gutta boys»-kultur med mange mannlige ledere på toppen i et selskap.

" Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer"sier han til DN.

Ramaskrik

Dette har skapt enormt mye støy, med rette. I konsernet. Blant de ansatte, I sosiale medier og i medie Norge generelt. Holdningene som her kommer til syne, understreker og bekrefter Skartveit sin påstand.

Medierådgiver

Det har vært så mange saker i media de siste årene hvor toppledere ikke har forstått sitt eget beste, og stått på sitt, eller forsøkt å beklage. Det blir ofte en hul beklagelse.

Bjørkavåg var rask til å forstå at han her måtte gjøre retrett og legge seg flat. Det er god mediestrategi.

Han la seg derfor flat da Aftenposten kontaktet ham og svarte følgende: "Jeg svarte som sant var når det gjelder kjønnsfordelingen i konsernledelsen. Det er et faktum som jeg står for. Når det gjelder utfordringen til Skartveit, så ble det helt feil. Jeg skulle heller ha invitert henne på scones og te og hørt på hennes meninger".

Duftlys

Var det å legge seg flat? Var det å be om uforbeholden unnskyldning? I stedet for å være macho og motbevise at han var en leder av et gubbevelde, skulle han invitere henne på scones og te. Er det grønn te da eller? Hva med duftlys? Burde han ikke friste med duftlys?

Jeg mener han nå raver rundt i salaten. Det skinner gjennom at han egentlilg ikke har forstått problemstillingen. Hans grunnholdning er uendret, men han er klok nok til å forstå at han må forsøke å legge seg flat. Så tar han en Trump. Han gjør det egentlig vondt verre.

Blir det noen endring mon tro?

Er det mulig å endre denne holdningen og kulturen i NHST med Konsernsjef Bjørkavåg som leder, som så åpenbart driver med en skinnmanøver i å legge seg flat? 

Tilgivelse er et viktig virkemiddel for å kunne komme videre etter konflikter. Men tilgivelse kan vel bare gis hvis det er oppriktig anger? Her føles det ikke som det. 

En ting er sikkert. Hvis ikke konsernledelsen er opptatt av å ha en kjønnsnøytral ledelse, med en god balanse av kvinner og menn, så gir det svært sterke signaler til resten av organisasjonen om at kvinner ikke når opp fordi de ikke er dyktige nok. 

"Vi velger de best kvalifiserte"

...er det svaret vi får gang på gang. Bjørkavåg skriver også at "hver leder er valgt ut etter en omfattende prosess, der man har forsøkt å velge den beste «blant utmerkede kandidater».

Vi har også friskt i minne ansettelsen av ny konsernsjef i Telenor. "Et enstemmig styre konkluderte med at Sigve Brekke var den beste kandidaten, basert på et bredt sett av kriterier." var svaret da Telenor hadde valget mellom flere dyktige kvinner til konsernlederrollen. Brekke er helt sikkert veldig dyktig, men jeg kjøper ikke argumentet: At det er de beste kandidatene som blir valgt hver gang, og dermed når ikke kvinnene opp.

Det er bulls**t.

Det er bare bulls**t at det er de "beste" kandidatene som blir valgt. Hva er best? Ut fra hvilke kriterier? Du får de svarene du ønsker basert på de spørsmålene du stiller. Kvinner og menn har kanskje noen grunnleggende forskjellige kvaliteter, men på det nivået vi nå snakker om, i toppledelsen av et konsern, har alle bevist at de kan. Alle har bevist at de er dyktige. Vi får heller aldri svaret før de faktisk har fått jobben.

Risikovilje

En av de kvalitetene som forskningen viser at skiller menn fra kvinner, er viljen og evnen til å ta risiko. Hvis menn er så "gode" på å være risikovillige, hvorfor tør de da ikke ansette beviselig dyktige kvinner i en ledergruppe. Av 7 mulige ledergruppeposisjoner er det statistisk helt umulig å ikke klare å finne en kvalifisert kvinne. 

Avskjedssøknad?

Er dette en avskjedssøknad for Konsernsjef Bjørkavåg? Hva bør skjebnen hans være? Bør han tilgis og få fornyet tillit, eller har han en grunnleggende holdning om menns fortreffelighet som ikke kommer til å endre seg? Har holdningene hans ødelagt så mye at en ny kurs bare kan etableres med nytt blod? Ville du som dyktig kvinne ha lyst til å jobbe i "hans" konsern?

Ikke vet jeg. Men jeg gjør meg mine tanker.

Unik mulighet

Nå har faktisk konsernsjef Bjørkavåg en unik mulighet til å snu dette til en fordel for seg og konsernet. Nå kan han legge et løp for å snu hele kulturen. Nå kan han bruke sitt konkurranseinstinkt og si at "Vi skal være det beste konsernet i Norge med en kjønnsnøytral organisasjon hvor kvinner og menn får like muligheter og hvor ledergruppen skal være jevnt fordelt med kvinner og men"

Et råd på veien. Ta en prat med Steinar Sørlie, Generalsekretær i NITO. Han kan sikkert inspirere deg til å satse på kvinner, og løfte kvinner inn i ledergruppen. 

Svein Harald Røine

 

(Meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev for å varsel om På cabriolettur med Røine videoer: http://bit.ly/2yg28gz)

Her er noen videoer:

Ingern får makt over deg med mindre du gir den fra deg: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154531660031504/

Adrian Lund: Tourettes syndrom - smil: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154674295201504/

Hanne Sørvaag: Tro på seg selv: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154577777881504/

Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

Å gråte er like deilig som en orgasme

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

eller bli min venn på Facebook

 

 

 

Derfor blir menn overgripere

Det gjør vondt helt inn i hjerteroten.

Det er som om pusten slås ut av meg av en proffbokser. Jeg kjenner at tårene presser på. Jeg skjønner ikke hvorfor. Er det noe galt med meg? Kanskje jeg er overfølsom? 

For noen måneder siden skrøt Donald Trump av at han kunne "klå henne i skrittet. Du kan gjøre hva som helst" når du er kjent (red. anm). Han sa også::" - Wow, wow! Jeg må ta noen mintpastiller i tilfelle jeg begynner å kysse henne. Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner - jeg begynner bare å kysse dem. De er som magneter. Og når du er kjendis kan du gjøre hva du vil med dem,"

Nå er han verdens mektigste mann! Det gjør vondt helt inn i hjerteroten.

Den siste uken har en av de mektigste mennene i filmverdenen, Harvey Weinstein, produsent av noen av de største filmene de siste tiårene, blitt anklaget for trakassering og overgrep. Rett og slett trakassering og overgrep

Tenk om det var min datter de overgrep seg mot?

Jeg går inn på soverommet for å forsikre meg om at datteren min ligger trygt i sengen.  Den nydelige, snille, gode og perfekte datteren min med et hav av muligheter foran seg. Filmregissør skal hun bli. Allerede har hun vunnet Nordisk Mesterskap for ungdom i filmklipping. Aldri har jeg møtt noen som i så ung alder er så målrettet som henne. Hennes drøm er å jobbe med Steven Spielberg og hun er overbevist om at hun kommer til å vinne en Oscar for beste regi. Jeg smiler i mitt indre der jeg ser for meg all glamouren og kjendisene på den røde løperen.

I neste øyeblikk skifter bildet i hodet mitt og jeg ser for meg den nydelige datteren min som blir invitert inn på et møte med Weinstein, der han går i slåbrok, og lover henne muligheter hvis hun vil massere ham. Jeg ser for meg maktmisbruket og den redde jenta som møter en nådeløs verden av makt og maktmisbruk.  Jeg ser for meg hennes frykt og fortvilelse og lurer på hva det vil gjøre med drømmene hennes. Tårene finner til slutt det svakeste punktet i øyekantens provisoriske demning og renner nedover kinnet mitt. 

Min datter våkner opp og kikker på meg med søvnige øyne. "Hva er det pappa?" sier hun halvt i drømmeland. "Ingenting, vennen min." svarer jeg mens jeg kikker vekk og tørker tårene. Jeg snur meg, pakker dynen forsiktig rundt henne, kysser henne på pannen og sier "Sov godt lille prinsesse. God natt".

Der og da begynte jeg å skamme meg på vegne av oss menn!

Hvordan er det mulig å gjøre noe så nedverdigende mot et annet menneske?

Det er menn som gjør dette mot jentene og kvinnene. Det er menn som gjør dette mot samfunnet. Det er menn som gjør disse overgrepene mot menneskeheten. 

Respekten for menneskeverdet er ikke tilstede. Igjen er det bare den sterkestes rett. Mennene som gjør dette er bare et rovdyr strippet for menneskelighet på jakt etter å dekke de basale behovene. 

Det er likevel den simple og hjerteråe, fornedrende, bestialske og knusende makten som menn misbruker overfor kvinner  som får mitt hjerte til å gråte blod.

Forkastelige holdninger leder til forkastelige handlinger.

I følge Nasjonalt Kunnskapssenter i deres undersøkelse Vold og Voldtekt i Norge opplever hele 9,4% av kvinner i Norge å bli utsatt for voldtekt av menn. 86% av disse voldtektene er utført av menn som kvinnene hadde en relasjon til i form av ektefelle, venn, kjæreste, nabo, familie, kollega, bekjent.

Jeg blir rett og slett kvalm.

Det er nesten slik at jeg skammer meg over å være mann!

Menn ser på kvinner som deres eiendom. Menn ser på kvinner som underlegne. Kvinner er mindre verdifulle. Kvinner er objekter. Spesielt sex- objekter.

Dette er ikke en holdning vi er født med. Det er noe vi har lært. Tony Porter holdt et strålende foredrag på en TED konferanse om nettopp dette problemet. http://www.ted.com/talks/tony_porter_a_call_to_men

Alt starter med oppveksten. Tony porter sier i sin tale at "Hvis vi lærer sønnene våre at å bli kalt "ei jente" er fornærmende, hva lærer vi dem om jenter da?

Har vi noe ansvar?

De aller fleste menn er skikkelige og snille menn som respekterer kvinner og barn som likeverdige. De er vel ikke en del av problemet? Jo, svarer jeg. Vi er delvis skyldige. Vi er med på å legitimere disse handlingene ved å akseptere et nedlatende syn på jenter fra vi er unge. Vi legitimerer ved å se en annen vei. Vi legitimerer det ved å le det bort eller le av uttalelsene.

Det er ikke ok å omtale enkelte arbeidsoppgaver som "kvinnfolkarbeid".  Det er ikke ok å omtale bruktbiler som "damekjørt". Det er ikke ok å si at piggdekk er for "kjerringer". Det er ikke ok å riste på hodet og si "kjerringer i trafikken". Det er ikke ok å stigmatisere kvinnene ved å si "typisk kvinnfolk?"

Hva slags holdninger får sønnene våre når de hører fedrene omtaler kvinner på denne måten?

Det er vi som må sette standarden for hva slags samfunn vi ønsker. Det er vi som må lære sønnene våre hva som er menneskeverd, likeverd og respekt. Det er vi som må stoppe menn med forkvaklede menneskesyn. For det er det det er snakk om. Det er ikke bare et uakseptabelt kvinnesyn, det er et uakseptabelt menneskesyn.

I likhet med at det er de populære elevene som må stoppe mobberne i Lærer Bjørndals metode, er det gutter med et riktig "verdikompass" som må lære opp andre guttene til å respektere jenter som likeverdige. http://www.bt.no/meninger/kommentar/kommentar_arkiv/eilertsen/Larer-Bjorndals-metode-1755029.html

Jackson Katz holdt også en fantastisk og tankevekkende tale på TED som setter samfunnets og menns kvinnesyn i perspektiv.  http://www.ted.com/talks/jackson_katz_violence_against_women_it_s_a_men_s_issue

Dette er et spørsmål om menneskeverd og medmenneskelighet. Hvordan kan et menneske behandle et annet menneske på denne måten? Hvor er medmenneskeligheten? Hvordan kan et menneske gjennomføre et overgrep på et annet menneske som trygler, ber og gråter? 

Humanist

Er jeg en feminist? Ja, jeg er feminist og samtidig vil jeg kalle meg en humanist. Jeg tror på likeverd, menneskeverd, respekt, nestekjærlighet, tilgivelse, demokrati,  den gylne regel, platinum regelen* og solidaritet.

Jeg snakker ofte om det å være MODIG. Skal vi endre dette, må alle menn være modige og stå opp for kvinner og barn. Vi må lære guttene våre fra de er unge om likeverd mellom kjønn og medmenneskelighet. Samtidig må vi oppfordre FN til å forby undertrykking av kvinner og barn.

Det mange menn gjør overfor kvinner og barn er noe av det feigeste jeg vet. 

Derfor skammer jeg meg på vegne av menn!

 

(Meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev for å varsel om På cabriolettur med Røine videoer: http://bit.ly/2yg28gz)

Her er noen videoer:

Ingern får makt over deg med mindre du gir den fra deg: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154531660031504/

Adrian Lund: Tourettes syndrom - smil: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154674295201504/

Hanne Sørvaag: Tro på seg selv: https://www.facebook.com/AlltidPositiv/videos/10154577777881504/

Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

Å gråte er like deilig som en orgasme

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

eller bli min venn på Facebook

 

 

Ingen får makt over deg, med mindre du gir den fra deg

Professoren

"Dette kommer til å være de to viktigste timene i hele ditt siviløkonomstudie" Donald MacDonald, vår professor i organisasjons psykologi stod foran oss med sitt rødmussede ansikt, kritthvite hår og colabunn- briller. Man kunne nesten tro han led av albinisme. En glimrende professor som turnerte oss studenter som en dirigent i verdensklasse

"Når det er to mennesker i samme rom, da foregår det en maktkamp....." Han kikket på oss med flammende øyne.

Se videoen og hør resten. Gjør deg dine egne refleksjoner rundt disse temaene:

Usunne relasjoner

Hvorfor lever folk i usunne relasjoner? Hvorfor velger noen å leve i voldelige ekteskap? Hvorfor velger noen å akseptere utroskap? Hvorfor aksterer man sjefen fra helvete? Hvorfor stilletiende aksepterer man at noen bruker hersketeknikker?

 

Alt dreier seg om makt (og avmakt).

Hvorfor får noen makt over deg? Hva kan du gjøre for å skape en maktbalanse?

 

Husk at ingen får makt over deg, med mindre du gir den fra deg! 


Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

Jeg skammer meg over å være mann

Å gråte er like deilig som en orgasme

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

eller bli min venn på Facebook

Marco Elsafadi om livsmestring og mot

På cabriolettur med Røine.

"Hvis det er noe du ikke tør å gjøre- så må du tørre det. Da er du modig og da blir livet bedre" Sara Elsafadi 8 år

Relasjonshøvdingen Marco Elsafadi deler sine tanker om mot og livsmestring mens vi kjører rundt i Kragerø. En herlig mann med mange gode tanker.

"Det viktigste valget vi gjør i livet, er valg av foreldre. Det er bingo hva slags foreldre vi får. Det vi kan gjøre, er å sørge for at våre barn har valgt rett."

Se andre gjester På cabriolettur med Røine her


Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

Jeg skammer meg over å være mann

Å gråte er like deilig som en orgasme

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

eller bli min venn på Facebook

 

hits