Gi ulovlige asylsøkere amnesti


Bilde: Svein Harald Røine (privat)

Mahad Mahamud blir fratatt sitt norske statsborgerskap på grunn av løgn

Saken har skapt stor splid i det norske folk. De som støtter dommen om å frata Mahamud sitt norske statsborgerskap påpeker at loven er lik for alle. Har man brutt norsk lov og løyet om sitt opprinnelsesland, må man ta konsekvensene av det. Loven er klar.

De som er motstander av dommen, mener at saken er foreldet, at Mahad er godt integrert, snakker norsk og bidrar til velferdsamfunnet på lik linje med en gjennomsnitts nordmann. Etter 17 år i Norge, på tross av at han har løyet om sitt opprinnelsesland, mener de at han bør forbli i landet.

Nordmenn fikk hjelp i Sverige under krigen

Under 2. verdenskrig fikk nordmenn hjelp i Sverige. Mange flyktet fra den sikre død, og ble mottatt med omsorg og empati. Dette kjennetegner det skandinaviske folk. Vi er et folk som setter menneskeverdet høyt, har respekt for livet og omsorg for mennesker i nød. Ingen land bidrar mer pr. capita enn Norge til bistand. Vi kjemper for en verden med likestilling, rettferdighet, velferd for alle uansett hvilken ulykkelige omstendigheter man har vokst opp under. Vi vil at alle barn og voksne, uansett kjønn, legning, sosial bakgrunn skal nyte godt av velferdsstaten og de allmenngyldige menneskerettighetene.

Er det ikke vår tur til å hjelpe nå, selv om noen har løyet om sin identitet?

Desperasjon har gjort dem til løgnere?

Det er vanskelig å sette seg inn i en asylsøkers og flyktnings hverdag, der de kommer fra krig, fra overgrep, fra redsel om voldtekt, død og fordervelse. Der de har sett sine kjære blitt drept eller voldtatt foran sine egne øyne. Der de har blitt tvunget til å torturere sine venner. Virkelighetens redsler overgår fantasien, og disse menneskene gjør hva som helst for å overleve. 

Vi hører også at flukten fra grusomhetene er fyllt med overgrep, vold, løgner og enorme traumer. Når menneskesmuglerne ber dem brenne passene sine, og ber flyktningene om å lyve om opprinnelsesland, hva skal de gjøre da? De kommer til et land og en sivilisasjon som de har liten eller ingen kjennskap til. Hva ville du gjort? Jeg ville garantert løyet hvis det var det som skulle til for at jeg endelig kunne sove uten frykt for overgrep.

Bortkastede penger

Saken om Mahad Mahamud er sløsing med samfunnets penger. Saksomkostningene er kanskje i millionklassen. Vi mister en godt integrert mann som betaler skatt til samfunnet. Vi mister en mann som tjener penger, bruker penger og skaper etterspørsel i næringsliv og handel. I denne saken er det bare tapere. Vi kan ikke bli så prinsippfaste at vi taper vår egen sjel.

Hvordan kan vi være prinsippfaste og samtidig løse den gordiske knuten med mange asylsøkere som ikke har oppgitt sin riktige identitet?

Gi ulovlige asylsøkere amnesti

Rike nordmenn med skjulte formuer i utlandet har blitt gitt skatteamnesti siden 2007. Mange hevder at disse menneskene har et svært ødelagt moralsk og etisk kompass. De bryter loven for å slippe å bidra til samfunnet i forhold til evne. De beriker seg selv ulovlig fra velferdsstaten. Hva er verst? Å være rik og ikke ville hjelpe, eller å være desperat og lyve for å kunne slippe nye traumatiske opplevelser med frykt for eget liv? Noen hevder at de rike som skjuler sine formuer i utlandet er samfunnets moralske bunnsjikt. De bryter norsk lov og lyver om sine utenlandske formuer og skjuler store verdier som skulle beskattes og kunne kommet velferdsstaten til gode i form av bedre skoler, sykehus, politi, brannvesen, eldreomsorg, kreftforskning, bedre veier, bedre integrering osv.  

Burde rike nordmenn med skjulte formuer i utlandet straffes?

I utgangspunktet ja, men Norges myndigheter har løst dette problemet på en interessant måte.

Skatteamnestiordningen har åpnet for at hvis de melder seg før de blir oppdaget, så vil de ikke straffeforfølges. I følge VG så har Skatteamnestiordningen blitt brukt av stadig flere de senere årene og mange som har skjult sine formuer i utlandet har valgt å ta kontakt for å melde om dårlig samvittighet og for å få et ryddig skatteforhold. 1350 nordmenn har bedt om amnesti mellom 2007 og 2015. Det har gitt 50 milliarder kroner mer i innberettet formue og to milliarder i inntekter.

Tall fra Skatteetaten viser at det er stadig flere nordmenn som melder seg med dårlig samvittighet: I 2012 meldte 115 seg, i 2013 229, 2014 295 og i fjor meldte 384 seg.

Kan vi gjøre det samme for asylsøkere som har løyet. Kan vi gi dem statsborgerskap- amnesti?

Kan vi sette en strek ved f.eks. 31. desember  2018? De som er i landet idag og som har meldt seg innen det tidspunktet, får beholde sitt statsborgerskap. De som ikke melder seg, mister statsborgerskap når de blir oppdaget?

På denne måten opptrer vi humant, sparer mange penger og kan bruke krefter og ressurser på å hjelpe de som virkelig trenger det og straffe de som er virkelige kriminelle. Dette vil være en modig beslutning av Stortinget.

Svein Harald Røine

Les gjerne blogginnleggene:

Tving ungene opp om morgenen

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

Aldri mer elendig sjef

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

 

Topplederjobben er altfor krevende for kvinner


 

Topplederjobben er altfor krevende for kvinner!

Jeg har hørt toppledere, mannlige toppledere vel å merke, hevde at topplederjobben er alt for krevende for kvinner som samtidig ønsker å ta vare på familien. De hevdet at hvis valget for en kvinne står mellom å nå helt til topps med de konsekvensene det får, eller å velge familien, så velger de familien. Menn velger derimot karriere. Tradisjonelle rollemønstre har vist seg veldig seiglivet. 

Topplederjobben er ikke noen spøk.

"Topplederjobben er ikke noen spøk.Den er for spesielt interesserte" sier BI professor og tidligere rektor ved BI,  Tom Colbjørnsen til NRK. Han mener det er en av årsakene til at kvinner ikke tør å ta heisen til toppetasjen. I tillegg hevder han at kvinner ikke har tilstrekkelig tro på egne evner. Min erfaring er at han tar feil i sin første påstand og har rett i den siste.

Mellomlederjobben er utrolig krevende.

For å være ærlig, som mellomleder jobbet vi alle utrolig mye, med korte tidsfrister, personalutfordringer, utarbeidelse av strategier, forberedelser og gjennomføring av kundemøter, presentasjoner til styrer og ledergrupper, kveldsarbeid, helgearbeid, osv. Dette var den såkalte mellomlederskvisen. Vi forsøkte å sjonglere kravene fra ledelsen med kravene til medarbeiderne og kravene til kundene. Vi sto parat til alle døgnets tider. 

Plutselig en dag åpenbarte det seg en spennende topplederjobb, og jeg hoppet på muligheten. 

Det var en åpenbaring.

Topplederjobben var annerledes enn mellomlederjobben, men på en meget positiv måte. Den var i allefall ikke mer krevende enn mellomlederjobben. Jeg vil heller si tvert imot. Det viste seg at det faktisk var lettere å balansere jobb og familie som toppleder enn som mellomleder. 

Kvinnene har blitt lurt!

Jeg mener at kvinner har blitt lurt til å tro at topplederjobben er alt for krevende å kombinere med småbarnslivet, men det er den etter min mening ikke. Det er menn som har skapt denne myten.

Kvinner har også lurt seg selv

Det spøkes ofte med at kvinner og menn har forskjellig tilnærming til å søke på jobber. Kvinner leser alle kvalifikasjonene som etterspørres. Hvis de mangler én kvalifikasjon, så søker de ikke.

Når menn leser gjennom alle kvalifikasjonene som etterspørres og finner én som de tilfredstiller, så søker de. 

Dette er selvsagt satt veldig på spissen, men budskapet er at mange kvinner er veldig selvkritiske og lider av bløffsyndromet. Bløffsyndromet eller "the impostor syndrome" ble jeg gjort oppmerksom på av Hanne Kristin Rhode. Det er et begrep fra 70-tallet, som betyr at man føler at man ikke er god nok, at man mener at egen suksess skyldes flaks og man er hele tiden redd for å bli avslørt som en bløff.  Frykten for å bli avslørt er en stor stressfaktor og begrenser mange kvinner fra å gå for topplederstillingen.

Bilde: Svein Harald Røine privat (fra nyttårstale)

Menn trosser i mye større grad denne frykten, og lar det stå til, selv om de kanskje ikke nødvendigvis er like egnet til å bekle stillingen.

Det kreves mot 

Frykt begrenser oss alle i hverdagen. Frykten for å bli avvist, avslørt, miste noe du har, latterliggjort og det ukjente er alle sterke følelser som begrenser oss til å forfølge våre ambisjoner. Det er også disse fryktene som bidrar til å begrense kvinner fra å ha tro på egne evner og muligheter til å bli toppleder. 

Det å være modig dreier seg ikke om fravær av frykt, men evnen til å trosse frykten og gjøre det likevel. Du kan ikke være modig hvis du ikke er redd!

Jeg tror kvinner i mye større grad bør trykke ordene til Richard Branson til sitt bryst. Han sa følgende: "Hvis noen tilbyr deg en fantastisk mulighet og du er usikker på om du vil mestre det, si ja og lær deg hvordan du kan løse det siden."

Dette krever mot, og uten mot kommer man aldri dit man drømmer om.

Når du først har fått smaken på topplederjobben, har du heller ikke lyst til å gå tilbake til en mellomlederjobb igjen.

Hvorfor tør jeg påstå at topplederjobben er mindre krevende enn mellomlederjobben? Hva er det som er så positivt med å være toppleder?

 • Som toppleder må du ha en visjon for hvor du ønsker å bringe selskapet eller organisasjonjen. Visjonen til selskapet må eies fullt og helt av lederen, så da blir det din visjon. Det er verdt å repetere. Din visjon! Du tar organisasjonen i den retningen du mener er riktig, og det er sannelig en god følelse. 
 • Som toppleder definerer du organisasjonskulturen. Kultur starter som kjent på toppen. Du er også premissgiver for hvilke verdier som skal etterleves i selskapet. Du kan rette opp alle feilene til din forgjenger. Du kan dermed påvirke livene til alle medarbeiderne på en meget positiv måte, noe som gir stor tilfredshet.
 • Du trenger ikke å vente på at ledergrupper, styringsgrupper og styrer tar beslutninger for deg. Som toppleder har du de største fullmaktene i et selskap, og det gir deg stor frihet til å peke ut retningen og ta beslutninger. Du blir aldri detaljstyrt. Du slipper å ha en irriterende sjef som kikker deg over skuldrene hele tiden. Det er rett og slett befriende.
 • Du tar den endelige beslutningen og har det endelige ansvaret, noe som er spennende og utfordrende. Du finner trygghet i at det helt til slutt er bare deg, og kun deg som sitter med det endelige ansvaret. Det er faktisk mer befriende enn tyngende. Du slipper du å ergre deg over å måtte gjennomføre noe som andre har pålagt deg. Hvis du ikke liker det, så har du vetorett. Da gjør du det ikke. På mange måter kan man sammenlikne en topplederstilling med et enkelmannsforetak. Du kan ikke skylde på andre. Det er du som sitter med det fulle og hele ansvaret for om det blir suksess eller ikke. Det er veldig inspirerende. 
 • Du kan i stor grad styre egen tid (selv om det er viktig å være tilgjengelig for dine medarbeidere) Medarbeiderne vil tilrettelegge så mye som mulig av den daglige driften etter dine tidsplaner. Dermed er det mye lettere å styre jobb - fritid balansen for deg som toppleder..
 • Det er mellomlederne som utarbeider underlagsmaterialet til beslutningsprosesser. Som toppleder får du materialet presentert, og du kan i mye større grad bruke tiden på å coache, fremfor å produsere. Det er behagelig og spennende.
 • Som toppleder får du ta del i enda flere interessante overordnede oppgaver og et større mangfold, noe som gir økt kompetanse.
 • Du bygger et større nettverk med mange spennende og dyktige mennesker, fordi du blir invitert i nettverk som kun er forbeholdt toppledere. Det gir også økt kompetanse. 
 • Man blir mer attraktiv for styreverv, som kan være spennende og interessant.
 • Du kan rekruttere ditt team i større grad enn tidligere.
 • Som toppleder kan du etablere en ny kultur som legger til rette for at kvinner kan kombinere både jobb og familie gjennom fleksible ordninger.

Det er ingen dans på roser

Det er selvfølgelig ikke bare dans på roser å være toppleder. Det medfører stort ansvar å lede en organisasjon, men det er tross alt bare en jobb. Ansvaret det medfører å bringe et barn til verden og oppdra det, er et mye større ansvar, spør du meg. Det tar jo kvinnene på strak arm.

En annen ulempe kan være at man som toppleder sitter løst i stolen. Leverer man ikke gode nok resultater, blir man erstattet. Vel, vel, min erfaring er at det er ofte lett å finne seg en ny stilling når man først har blitt toppleder, hvis man ønsker det. Det er mye resirkulering av toppledere blant headhuntere og blant selskaper i Norge.

Kvinner møter betydelig motstand

Det er selvsagt ikke bare opp til kvinnene å si ja eller nei til en topplederjobb. De som tør påstå at det ikke finnes mye motstand i styrer og stell mot å slippe kvinner til, bør vurdere å lære seg blindespråket. Se kan de i alle fall ikke. Vi ser jo nesten daglige eksempler på at kvinner kommer til kort i rekrutteringsprosesser for en toppstilling den siste tiden, noe som er svært trist. At dette sitter dypt, det begynner vi å forstå, og Eva Grinde skriver i DN at dette faktisk sitter dypere enn at det bare dreier seg om gutteklubben grei. Mannfolk tror virkelig at andre menn er bedre enn kvinner, hvilket ikke har hold i virkeligheten.

Selv om vi er kommet til 2017, er det behov for at vi sammen legger til rette for at kvinner kan bekle topplederjobbene, og dermed sørge for mer lønnsomme bedrifter. Kvinner i ledelse er ikke en kvinnekamp, men bra for business sier Benja Stig Fagerland, en av forfatterne av boken SheConomy.

Hvordan kan vi bidra til at kvinner får topplederjobbene?

 • Først og fremst må de gamle gubbene som ikke tror at kvinner kan klare brasene, ta en fallskjerm og finne seg en laksekulp med fluestanga si. Slipp damene frem. Sørg for at det rekrutteres tilstrekkelig med kvinner til mellomlederjobben, slik at det blir et stort tilfang av topplederekandidater av begge kjønn.
 • Få kvinner inn i styrene. Kvinner i styrene vil kunne være brekkstang for å få flere kvinner inn i ledelsen, som igjen øker tilfanget av potensielle topplederkandidater.
 • Alle kvinnelige mellomledere må få en sponsor i styret eller ledergruppen, som kan kjempe for hver sin kandidat når tiden er kommet for å erstatte topplederen.
 • Investorer og eiere i selskaper må legge føringer på at de vil ha flere kvinnelige ledere, spesielt i topplederstillinger, fordi de bidrar til bedre lønnsomheten.
 • Kvinnene selv kan med fordel lære litt av mennene ved å bli mer modige. De må ha tro på egne evner og være robuste nok til at de kan påta seg oppgaver selv om de ikke har alle svarene på forhånd.


De høy mørke topplederne er en utdøende rase
Vi må slutte med å forestille oss at en toppleder er en høy, mørk mann i midten av 40 årene eller over. Det bildet tilhører forrige århundre. Kvinnene tilfører næringslivet mange sårt tiltrengte egenskaper som å tenke strategisk, langsiktig og som er opptatt av at medarbeiderne har autonomi og samtidig samhandler godt. De har ofte mer empati og omsorg. De bryr seg i større grad om mennesker.De er flinkere til å gi ros og se sine medmennesker. De er flinkere til å strukturere mange oppgaver samtidig, også kalt multitasking. De er mer pliktoppfyllende. Vi ser jo i Norge idag, hvordan flotte kvinnelige ledere som Kristin Skogen Lund, Anita Krohn Traaseth og mange andre, klarer å kombinere jobb og fritid på en god måte, uten at man oppfatter at de gjør noen dårligere jobb enn det en mann kunne gjort. 

Et stort problem idag er at hele 40% sier de slutter i en jobb fordi de har en dårlig sjef. Kanskje det er mulig å snu denne trenden ved å få flere kvinner inn i topplederposisjoner og lederposisjoner?

Om det er ett område som kanskje menn har en styrke i forhold til kvinner, så kan det være når det kommer til evnen å ta risiko. Jeg tror likevel at kvinner er dyktige til å ta kalkulert risiko, men de gjør som Jens P. Heyerdahl d.y og Finn Jebsen i Orkla gjorde. De tvilte seg frem til beslutninger. Det var jo ingen dårlig strategi det når vi ser på utviklingen til Orkla under deres ledelse!

Det er mitt håp at alle menn omfavner 8. mars og at det blir en dag hvor menn og kvinner står sammen om å la alle de dyktige kvinnene komme ut i rampelyset og konkurrere på like vilkår. 

GRATULERER MED DAGEN ALLE KVINNER. JEG HEIER PÅ DERE

SVEIN HARALD RØINE

Les også Tving ungene opp om morgenen

Har du lest innlegget Sofie Elise er ikke problemet.?

 

www.sveinharaldroine.no

Følg meg på instagram

Følg meg på twitter @shrcoach

Slik blir vi kvitt Donald Trump


Kilde: Arbeidets Rett, "Over kappekoppen"

Denne er selvforklarende.

Lars Tollef Jordet, verksmester på Eiksenteret hos Tolga Bil kom med denne kommentaren til Arbeidets Rett

Dette må være en av årets kommentarer. Utrolig raust av Lars Tollef.

Måtte bare dele den med deg. Ukens store latterkule.

Svein Harald Røine

(som fortsatt humrer)

 

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 200 000 ganger)

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. (349,- + porto). Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.

 

Northug er ikke forbanna nok

Petter er ikke seg selv lenger. Han er dessverre tilbake til der han var etter OL. Han er ikke like troverdig i sin "bad boy" rolle. Spøkene hans faller ikke i like god jord. De syrlige kommentarene som har vært hans varemerke uteblir. Lekenheten er nesten borte. Han er på mange måter en mindre versjon av seg selv, både i og utenfor sporet. Det som er enda mer bekymringsfullt er at det virker ikke som om han leker på fritiden som han gjorde da han hadde sin bølgedal i sporet forrige gang. Den gangen datet han kjente damer og spilte masse poker. Han hadde det gøy og han hadde fortsatt masse gnist og sjarm. 

Når presterer Northug best?

Når han er forbanna.

når han er sulten

når han kan terge på seg konkurrentene fra øverst på pallen.

Ingen av disse forutsetningene er på plass idag.

COOP samarbeidet

Northug innledet samarbeidet med COOP og brøt ut av landslaget for å finne motivasjon. Det var starten på nedturen. Året etter presterte han ikke veldig bra i sporet. Gnisten var borte. Han virket ikke sulten. Han var ikke forbanna (som etter at han ikke ble tatt ut til OL første gangen) og manglende suksess gjorde at han ikke kunne terge konkurrentene der han stod øverst på pallen som kongen.

Fyllekjøringa til Northug reddet hans karriere skrev jeg etter hans comeback. Da alle hadde avskrevet ham etter et dårlig OL, så reddet fyllekjøringen hans karriere. Plutselig fikk han sulten tilbake. Han ble forbannet. Han kunne ikke ende sin karriere som løgner og fyllekjører.

Han ble VM konge, men etter det virker det som han er tilbake til samme sinnstilstand som før fyllekjøringa.

Hvis Northug ikke kvalifiserer til troppen til VM i Lahti, vil det være et enormt nederlag for ham, men også for hans heiagjeng, det norske folk. Vi vil gjerne fortsette å ha stor glede av ham, langrenns-sportens Robin Williams, med sin kvikke tunge og store humor.

Noe må få han forbannet

Jeg anbefaler ikke en ny fyllekjøring, men  ser ikke noen annen utvei enn at noen må få ham forbannet. På en eller annen måte må gnisten i ham tennes. Sulten må tennes og han må få lyst til å erte svenskene igjen.

En cocky Northug gjør hverdagen lysere.

Svein Harald Røine

 

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 200 000 ganger)

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. (349,- + porto). Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.

 

Trump er krystallklar i sitt budskap

Trump er krystallklar.
Skal en leder få store folkemasser med seg, må man ha en visjon og et slagord. Donald Trump har lykkes særdeles godt med "MAKE AMERICA GREAT AGAIN." Obama brukte ordet "CHANGE", og "YES WE CAN". John F. Kennedy brukte "A TIME FOR GREATNESS"
Trump har fulgt slagordet opp med enkle "one-liners" som at vi skal bygge en mur og at ingen muslimer slipper inn  og at mexicanerne sender ikke de beste de sender voldtektsforbrytere.  Dette er enkle budskap som går rett hjem hos dem som deler hans oppfatning.
 
Dette er budskap som appellerer til intuisjonen, og man forstår dem lett. Dette er også budskap som er lette å formidle. 
 
Refleksjon
Det interessante er når Donald Trump skal forsøke å reflektere eller komme med resonnementer på stående fot. Da virker han ikke like appellerende. Spesielt på dem som liker en litt mer intellektuell tilnærming til politikk.
Se video og god fornøyelse: 
 
Ja, hva er det han egentlig forsøker å si? Svaret får du kanskje her:

Litt gøy må vi jo ha det i hverdagen :-)

Svein Harald Røine

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 200 000 ganger)

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. (349,- + porto). Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.


 

Dere tar feil. Donald Trump lyver ikke.


Bilde: Privat

Da jeg var ferdig med mine siviløkonomstudier i Edinburgh i 1992, lå verden for mine føtter. Jeg var klar til å nå toppen. Jeg var klar til å bli administrerende direktør. 

Forventningene var høye, og ambisjonene var klare. Jeg regnet med å bli administrerende direktør i løpet av et par år. Jeg var full av selvtillit, og full av kunnskap og kompetanse.

10 år senere var jeg fortsatt ikke administrerende direktør. Målet mitt var ikke nådd. Men jeg hadde oppnådd noe annet, nemlig en unik innsikt.

Jo mer jeg lærte om næringslivet,  jo mindre klar følte jeg meg til å påta meg rollen som administrerende direktør. Jo mer jeg lærte jo mer ydmyk ble jeg for andres kompetanse.  Jo mer jeg lærte, jo mindre følte jeg at jeg kunne.  

Denne erfaringen virker det som at Donald Trump aldri har fått. 

(innlegg fortsetter under bildet)


De fleste oppfatter at Donald Trump kan veldig veldig lite om veldig mye. 

Det virker som at i egne øyne kan veldig mye om alt. Han hevder at han kan mer om det meste enn de fleste. Donald Trump bruker seg selv som sparringspartner. Han hevder at han er så smart, eller "har veldig bra hjerne", som han selv kaller det. Da får han de smarteste og beste svarene. 

Forskning viser at uvitenhet gjør mange skråsikre. Det kalles Dunning-Kruger effekten. Jo mindre vi kan, jo høyere roper vi. Komikeren George Burns sa følgende en gang: "Synd at de som vet hvordan landet vårt skal styres allerede er opptatt med å kjøre drosje og klippe hår". Her er kan du lese hva Dunning selv skriver om Donald Trump og Dunning- Kruger effekten. 

Hvis man ikke kan så mye om en sak, jo mer skråsikre er man. Forskning og erfaring viser også at jo mer du vet, jo flere gråfarger finnes det. Jo mer du vet, jo mindre svart/hvitt blir verden. Derfor er det veldig behagelig å ikke vite så mye, for da ser man alt så tydelig. 

Derfor er en bred utdannelse så viktig. Det begrenser eller forhindrer bl.a. radikalisering.

Fakta ødelegger for Trump.

Det virker som om Donald Trump er en enkel sjel, som ikke har trening i å håndtere en verden full av gråtoner. Derfor ødelegger fakta for Donald Trumps verdensbilde. Da blir alt mye vanskeligere og komplisert, og det klarer han ikke å håndtere. 

Det er lett å sitte igjen med et inntrykk av at alle som ser verden annerledes enn Donald Trump tar feil. Alle som påpeker at han ikke ser hele bildet lyver. Alle som forsøker å tilføre fakta, kompliserer verden for Donald Trump.

Vi mennesker er laget slik at når vi mister kontroll, forsøker vi å ta den tilbake på forskjellige måter. Mye tyder på at Donald Trump gjør det ved å forenkle. Han forenkler til det absurde, og står igjen med svart/hvitt, vinner/taper, venn/fiende.

Slik ser han verden

Donald Trump lyver derfor ikke. Han tror på det han sier. For utenforstående kan det virke som om han har så lite innsikt at han virkelig er overbevist om at det er riktig det han sier. Han er overbevist om at media lyver. Han er overbevist om at han kan knuse IS. Han er overbevist om at han kan skremme Kina i kne. Han er overbevist om at det er politikerne i USA som har tatt jobbene fra folk. Han ser ikke at topplederne og eierne av bedrifter som har årslønner i milliardklassen kan ha et stort ansvar. Han er overbevist om at Hillary Clinton var en skurk. 

I Donald Trump sin verden, har han alltid rett. Punktum.

Hvordan har det gått så galt?

Det meste kan kanskje tilskrives oppveksten og en snøball som begynte å rulle. I følge et NRK program om Donald Trump, var han så uregjerlig under oppveksten at han ble sendt på Military Academy for unge gutter da har var rundt 15 år. Faren klarte ikke lenger å holde styr på ham. I militæret var det kadaverdisiplin. Blant guttene var det enormt mye mobbing og en "survival of the fittest" filosofi. Den som overlevde i de sosiale strukturene var den sterkeste og den som klarte å holde folk nede og albuet seg frem. Donald stortrivdes vissnok i dette miljøet. 

Da Donald arvet faren, ville han opp og frem. Måten han gjorde det var å bølle seg frem. Han allierte seg med den beryktede advokaten Roy Cohn, som var en mester i å manipulere seg frem. Hvis du ønsket å skade motstanderen din, kontaktet du Cohn. Hans råd var krystallklare. Innrøm aldri, aldri, aldri feil. Skryt av deg selv. Ta igjen med alt du har. Donald Trump bruker uttrykket. "Slå tilbake 10 ganger hardere." Få fokus over på et annet tema. I den rekkefølgen. 

Donald Trump har bøllet seg frem. Han har en historikk for å aldri betale det han har avtalt. Han truer de som er uenige med at hvis de går til søksmål, så skal han sørge for at de aldri får jobb i New York eller USA igjen. Han har saksøkt veldig mange av de han har kommet i konflikt med. Donald Trump har aldri hørt om vinn-vinn situasjon. Donald Trump skal vinne for enhver pris.

"Det er ikke nok å vinne, de andre må tape." ser ut til å være hans motto.

Dette har vært Trump sin strategi siden starten, og den har fungert strålende. Det fungerte i næringslivet. Det har fungert i valgkampen. Vil det fungere i rollen som President?

Svakhet er uakseptabelt

I følge Kathrine Aspaas sier Brené Brown at den verste skamtriggeren for menn er å vise SVAKHET, og for Donald Trump virker det som om svakhet rett og slett er uakseptabelt. Svakhet eksisterer ikke som et adjektiv når det kommer til hans måte å se verden på.

"Vi ser ikke verden slik den er, vi ser verden slik vi er." pleier jeg å si i mine foredrag.

Donald Trump ser ikke verden slik den er, han ser den slik han er.

Donald Trump er ikke den første. Han er ikke den siste. Det finnes mange statsledere som går han en høy gang. Det som virkelig bekymrer, er at han er leder for USA, vår allierte, lederen for den frie verden. "En løs kanon på dekk" er ikke tilstrekkelig for å beskrive hans adferd.

Donald Trump skjønner ikke at han lyver.  Det er det som er skremmende

Svein Harald Røine

For de som lurer. Jeg nådde målet mitt om å bli toppleder. Det skjedde først etter at jeg forstod hvor mye jeg ikke kunne og hvor mye jeg trengte å lære. Jo mer jeg lærte, jo mindre følte jeg at jeg kunne. Jeg led av Dunning Kruger Effekten. Det var først da jeg forstod hvor viktig erfaring, kompetanse og ydmykhet var, at jeg ble aktuell for en topplederstilling.

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 200 000 ganger)

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. (349,- + porto). Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.

Er det bare psykopater som kommer til topps?

Republican presidential candidate Donald Trump delivers a speech during a campaign event, Saturday, Oct. 22, 2016, in Gettysburg, Pa. (AP Photo/ Evan Vucci)

"Hva er målet ditt?" spurte jeg en tidligere kollega.

"Jeg skal bli konsernsjef" svarte han raskt

"Hvorfor? Hva er drivkraften din?"

Svaret hans var absolutt ikke det jeg forventet.

"Jeg skal motbevise at man ikke må være psykopat for å komme til topps!"

Jeg begynte å le, men han var helt alvorlig.

"Jeg mener det. Jeg skal vise at det går an å være et normalt menneske med folkeskikk som når til topps."

Han ble konsernsjef.

Hva er en psykopat?

En psykopat har ofte overfladisk sjarm, lite medfølelse ovenfor andre, og kjenner i liten grad på anger eller skyldfølelse.

- Han/hun har gjerne et oppblåst selvbilde, samtidig som han lett vil føle seg krenket av andre. Han lyver mye, og har lett for å svikte andre, men tar ikke ansvar for egne handlinger, sier psykolog hos avdelingen for rus og avhengighet ved Vestre Viken, Susanne Kvam Katla til KK

Hun legger til at mange psykopater også har lite selvkontroll, er impulsive og har vansker med å sette langsiktige mål.

Lyder dette kjent? Man skulle nesten tro dette var en diagnose av den påtroppende presidenten i USA.

Spørsmålet gjenstår. Er det psykopatene som når toppen?

Ved første øyekast kan det virke som at det stemmer. Donald Trump passer strålende til beskrivelsen. Saddam Hussain, Hitler, Erdogan i Tyrkia, Gadaffi i Libya, Mugabe i Zimbabwe, Yanukovych i Ukraina. Kim Jong Un i Nord- Korea, Jammeh i Gambia.....ja listen er mye lenger.

Jeg blir kanskje arrestert av ekspertene når jeg kaller alle disse psykopater. Det er kanskje feil å kalle dem det. Kanskje det de har til felles er at de alle har en diagnose som gjør at de skiller seg ut fra resten. Du reagerte kanskje på at Putin ikke var nevnt. Det er fordi det spekuleres i om han har asbergers

Per- Andre Marum, Headhunter i Panamera har følgende tanker om ledere og psykopater. "Jeg vet om flere toppledere i Norge som tydelig har slike trekk. Eierne vet at det er stor omsetning på personalet, men velger å la lederne sitte fordi de produserer verdier for selskapet. De ser mellom fingrene med dette. Vi må huske på at alle ledere som tar makten i store selskaper er annerledes enn oss andre. De har noe som vi ikke har. For oss gjelder det å finne ut hvorfor de har det lille eller store ekstra, og hva det er som driver dem, for eksempel makt, anerkjennelse eller en sykelig oppmerksomhetstrang. 

Må vi skrive om lærebøkene?

Trenger du å fremdyrke dine psykopatiske og narcissistiske trekk for å nå til topps? Kanskje er svaret: "Man må ikke, men det hjelper,"?

I politikken vil nok et betydelig snev av narsissisme og kanskje psykopatiske trekk, der man har svært stor tro på egne evner være et stor pluss, men ikke alltid. 

Mandela og Ghandi nådde toppen uten å kunne beskrives som psykopater? Obama kan vel heller ikke kalles en psykopat. 

Jeg tror likevel vi bør skrive om ledelseslitteraturen.  Som lederutvikler har jeg sett at medarbeidere skaper mest og arbeider best under ledere som er visjonære, setter tydelige mål, har gjennomføringskraft, er gode til å kommunisere, gir ansvar og bygger tillit begge veier, er omsorgsfulle, inkluderende, bryr seg om sine medarbeidere og gir ros. 

Det kan derimot virke som om dette ikke er veien hvis målet er at DU ønsker å nå toppen

Vil du til topps, må du være original.

Vil du komme helt til toppen i næringslivet eller politikken idag, må du være original. Hvis det går 12 av deg på dusinet, så vil du aldri nå frem. Er du en kopi eller kloning av sidemannen, så er det den beste kamuflasjen du kan ha. Da vil ingen se deg.

Ingen skal komme å fortelle oss at Donald Trump er en kloning? Det var heller ikke Mandela, Obama eller Ghandi. Alle hadde en "it-faktor", noe originalt ved seg som gjorde at de stod frem. Mandela med sin tilgivende og karismatiske fremtoning, Obama med sine talegaver, i tillegg til at han var svart. Ghandi med sin "stil" og ikke voldelig tilnærming. Donald Trump med sine hårreisende uttalelser, hårreisende hårsveis og hårreisende adferd.

Hans måte å takle kritiske spørsmål kan det skrives nye lærebøker om. Først så avviser han kontant en påstand som løgn. Deretter går han elegant over i uendelig selvskryt, krydret med enkle adjektiv. Kronen på verket er å snakke nedsettende om en eller flere motstandere. Han avslutter med å skifte tema, enten det er Mexico, innvandrere, IS, eller økonomi som mye viktigere saker å snakke om. 

Man kan spekulere i om manglende originalitet var banen til Hillary Clinton. Det var ikke nok å være kvinne for Hillary Clinton, fordi hun hadde veldig lite annet som gjorde henne ORIGINAL. Selv om det kun var sleivspark fra Trump, er det nok mer sannhet i hans ord om at hadde hun ikke vært kvinne, hadde hun ikke kommet så langt. Hillary var ingen god taler og hadde lite karisma. Hun var en tøff dame, men hadde ikke noe annet som gjorde henne tilstrekkelig original.  

Lærebøkene bør derfor skrives om. Uansett hvilke område du vil til topps i, så må du skille deg ut. Sørg for å være original. Ha din egen stil. 

Kompetanse er ikke lenger viktigste virkemiddel for å nå til topps. Sosiale mediers inntog de siste 10 årene har gjort dette til et absoultt krav. Se bare på Kardashians.

De som kommer til topps er originale. 

og det bekymrer.

Jeg jobbet med reklamebransjen i mange år. Der hadde de et uttrykk. "If you don't have anything to say, sing it."

Det er nettopp det Donald Trump gjør. Han har så lite kunnskap om det han twitrer om, at han bruker sensasjon som virkemiddel for å bli hørt. Det funker som fillern, gjør ham original og til President.

PS.: Innsettelsestalen var en skam. Den var splittende, ikke samlende. Det er OK å ha forskjellige ideologiske ståsteder, men Donald spyttet på de som hadde gjort sitt ytterste for å håndtere kriger, finanskriser, terror og forskjeller i samfunnet. Verden er ikke svart/hvit. Den består at dilemmaer, og svært mange gråfarger. Det var en meget usympatisk tale fra en meget usympatisk president. Trist, men forventet, og helt i tråd med diagnosen av en psykopat. Han var i så måte veldig forutsigbar. 

Svein Harald Røine

 

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 180 000 ganger)

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.

 

 

 

Alle som støtter Trump er bøllerLiker du Trump? Da er du høyst sannsynlig en SKAP - BØLLE
 

Har du barn? Se for deg datteren din, kanskje hun heter Stina, eller sønnen din, Mads. I klassen har de en gutt. En gutt de begge frykter. Idet gutten ser datteren din sier han."Hvordan går det Svake Stina. Du har ingen naturlige talenter du Svake Stina. Hjernekapasiteten din er overvurdert. Du er en stor skam Svake Stina. Det er ikke rart du ikke har noen venner."

Så snur han seg til sønnen din Mads som er i ferd med å komme til unnsetning og sier; "Nei, er det ikke Sladre Mads. Du er en patologisk løgner. Du er hjernevasket. Du er en stor skam Sladre Mads. Du er en patetisk løgner. Du er svak og ineffektiv. Du er ikke til å stole på. Ikke stol på Sladre Mads dere. Han er en kjeltring. En skurk, Den mest korrupte personen jeg vet om."

Ville du likt det? 

Nei, regnet med det.

Hvis du likte det, så er du ikke lenger en skap- bølle. Da er du en riktig bølle. Akkurat som Donald Trump. Alle utsagnene over er det Donald Trump som har ytret. Dette er bare en dråpe i havet av fornærmelser han har kommet med. Han har jo prestert å si "Du kunne se at det kom blod ut av øynene hennes. Blod kom ut av hennes «wherever». Han kalte  Arianna Huffington som startet Huffington Post «uattraktiv både på innsiden og utsiden».  TV-profilen Rosie O Donnell har fått gjennomgå. Han har kalt henne for «et dyr» og en «ekstremt uattraktiv person». Han mobber handicappede, kvinner, muslimer, mexicanere, innvandrere, svarte og menneskerettsforkjempere. De er overvurdert, mordere, overgripere. Hans kontroversielle uttalelser gjør at han kommer på kanten med NATO, Kina, Tyskland, EU og mange andre land. Det eneste landet han er positiv til er Russland. De ba han om hjelp til å hacke Hillary Clintons e-mail.

Her kan du se mange av de han har vært en bølle mot og har fornærmet. Utfordringen er at det er vanskelig å oppdatere listen fort nok. 

Donald Trump har perfeksjonert mobbing. Dette er ikke noe han har funnet på i det siste. Årelang praktisering ligger bak. Donald Trump har en bølleoppførsel verden ikke har sett maken til. Han er summen av alle bøllene vi møtte gjennom oppveksten. Ikke nok med det. Han har funnet seg en posisjon hvor han kan bølle i stor skala. Skalafordeler i BØLLING. 

Hvor stort medansvar har du når du ser på og aksepterer mobbing?

Hvis du liker Donald Trump, så er du høyst sannsynlig en skap- Bølle. Da er du skyldig "by association" som de sier på engelsk. Ved å akseptere Donald Trump sin oppførsel, har du et medansvar for at dine barn og andres barn blir mobbet. Du er skyld i å ikke ta avstand fra en person som skal være et forbilde for folk over hele verden, men som misbruker den makten til å MOBBE. Du er skyldig i å ikke ta avstand fra en mann som legitimerer det å mobbe. En mann som gjør dette så ofte at vi til slutt ikke lenger sjokkeres.

Stopp aldri å la deg sjokkere

Så lenge du sjokkeres av Donald Trump sin oppførsel, så er det bra. La deg sjokkere. Hver eneste gang. Det er sunt. Det er sunne reaksjoner på en slik hårreisende adferd. Den dagen du slutter å sjokkeres og mister denne følelsen, da blir du følelsesmessig lobotomert. Da blir du en skap- bølle. Da blir du en del av problemet.

Du har makt til å motarbeide bølling og mobbing.

Du og jeg har en plikt til i å bruke den makten vi har, uansett hvor liten den måtte være. Hvis du ønsker at barna skal vokse opp med god selvfølelse og selvtillig må vi hele tiden bruke denne makten til å fortelle at Donald Trump sin oppførsel er sjokkerende og uakseptabel. Hver gang. Hver eneste gang. 

Samtidig må vi gjøre som lærer Bjørndal i Lærer Bjørndals metode. Vi må ansvarliggjøre alle andre rundt oss. De som har makt. De som er populære. De som kan påvirke, slik at Donald Trump for alltid vil møte enorm motstand når han forsøker å forsøple menneskers sinn sin mobbing og bøllete oppførsel.

På seg selv kjenner man andre

Donald Trump kjenner bare ett menneske, og det er seg selv. På seg selv kjenner man andre. Når han beskriver andre, beskriver han egentlig seg selv. 

Her  og her har du ham. Den nye presidenten i USA. 

La oss stoppe denne mentale forsøplingen sammen.

 

Svein Harald Røine

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 180 000 ganger)

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.

 

 

 

 

Jeg er hekta på Trump

Republican presidential candidate Donald Trump delivers a speech during a campaign event, Saturday, Oct. 22, 2016, in Gettysburg, Pa. (AP Photo/ Evan Vucci)

Det første jeg sjekker om morgenen er nyheter om Trump. Huffington Post, New York Times. VG, Dagbladet, Aftenposten, Nrk, TV2 og Nettavisen skummes for nye skandaler om USAs neste president.

Hvem har han angrepet nå? Hvem har han tweetet dritt om? Hvilke skandalenyheter kommer fra han. Hvilke beslutninger har han endret i løpet av natten? Hvem kaller han løgner? Hvem hisser han på seg? Hvilke journalister eller mediehus får gjennomgå? Hvem har fått kallenavn? Hvem har tatt til motmæle?

Jeg må innrømme at jeg ruser meg på Trump. Jeg har blitt helt avhengig, og jeg HATER DET!!!!!!!!!

Virkeligheten overgår fantasien

Min favorittserie på Netflix var House of Cards. En avhengighetsskapende serie med et plott som tar pusten fra en. De har klart kunststykket å tegne hovedkarakteren slik at man får et elsk/hat forhold til en maktsyk person som ikke skyr noen midler for å bli president.

Det sies at virkeligheten overgår fantasien og det er vi i ferd med å oppleve nå.  House of Cards når ikke virkeligheten til anklene en gang! Foran en hel verden utfolder det seg nå en virkelighet som ikke en eneste filmskaper kunne klart å finne opp, selv i den sterkeste amfetaminrusen.  Virkeligheten går fiksjonen en høy gang. Verden over får et avhengighetsforhold til en person vi misliker helt inn til benet.

Hvorfor skremmer det meg?

Det vi er vitne til er verdenshistorie og noe vi aldri har vært vitne til tidligere.  Verdens viktigste stilling blir besatt av en narsissistisk mann med manglende impulskontroll og som har så dårlig selvfølelse at han må tråkke på alle andre for at han selv skal stå igjen som vinner. Han blåser ut andres flammer for at han selv skal skinne.

Hans lave selvfølelse gjør at han omgir seg med gullforgylte løveføtter, barbiedukker av noen kvinner og ja- mennesker som ikke sier imot ham for å fremstå vellykket. Donald Trump er definisjonen på "fake it till you make it." .

Han har aldri vært opptatt av fakta. Selv om han taper, så erklærer han at han har vunnet. Dette lærte han av Roy Cohn, som var med på heksejakten etter kommunister sammen med McCharty. Han lærte Donald Trump at man aldri, aldri, aldri skal innrømme nederlag. Derfor innrømmer han aldri at han tar feil. Hvis noe går imot ham, så er det aldri hans feil. Han skylder på alle rundt seg. Han tar aldri selvkritikk.

Han ber aldri om unnskyldning. Han angriper i stedet. Hvis Donald Trump blir angrepet, slår han tilbake med alt han har. Donald ser på mennesker som kritiserer ham som forrædere. Et vanlig utsagn fra ham er "hold kjeft, ellers så får du aldri mer jobb i denne bransjen igjen."

Evnen til å be om unnskyldning er menneskenes viktigste virkemiddel for å kunne leve fredelig sammen på denne kloden. Donald Trump forstår ikke det konseptet. Han forstår bare grådighet. Donald Trump er en omvendt Robin Hood. Han tar fra de svake og gir til de sterke og rike (les: seg selv.). 

Hans kvinnesyn tilhører steinalderen og berører kvinner på deres private steder uten deres samtykke. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det er overgrep.

Sannheten betyr ingenting for ham. Hvis du sier ting ofte nok, så blir det sant, er hans mantra.

Det aller mest skremmende er at hans fremste drivkraft er hevn. Han er sykelig opptatt av å hevne seg i følge mennesker som har jobbet med ham. 
 

Hvorfor fascineres jeg av Trump?

Det er som å sitte på første rad på sirkus. Donald Trump er som en trapésartist uten sikkerhetsnett. Hver gang han sier noe, holder man pusten. Hvilken hårreisende uttalelse kommer han med nå? Overlever han dette?

Jeg fascineres av skandalene, den ekstreme adferden, de syke tweetene, teflonhuden og de hårreisende personangrepene. Det er større underholdningsverdi av å se og lese om ham, enn det meste som presenteres gjennom media. 

Helt til jeg husker at det IKKE er underholdning. Det er EKTE. Jeg må klype meg selv i armen. Det er faktisk VERDENS VIKTIGSTE STILLING som besettes av av et bøllete barn i voksenkropp med manglende impulskontroll. Hvordan er det mulig?

Det er naturlig å tiltrekkes av Trump. 

Vi mennesker blir tiltrukket av negative nyheter. Negative nyheter selger mye bedre enn positive nyheter (med unntak av når værmeldingen melder sol). Dette skyldes at vi mennesker gjennom evolusjonen har funnet ut at det er store fordeler å prioritere negativ informasjon, fordi den potensielle kostnaden ved å ignorere negativ informasjon er betydelig større enn de potensielle fordelene ved å fokusere på positiv informasjon. (som sagt, med unntak av godværsmeldinger). Hjernen er derfor predisponert mot å fokusere på negativ informasjon. Det kan være forklaringen på at jeg er hekta på Trump. Han er farlig med sin manglende impulskontroll, og derfor vil jeg gjerne følge med slik at jeg kan ta mine forholdsregler. (Dette tenker jeg ikke bevisst, men underbevisstheten jobber på spreng.) 

Ikke siden krigen har vel et statsoverhode fra et vennligsinnet land skapt mer frykt en Trump. 

Trump er en dinosaur.

Hver eneste dag forteller jeg mine barn at de skal være snille. Jeg forteller at de skal bry seg om andre. De skal opptre høflig. De skal ikke gi kallenavn. De skal ikke slå tilbake, men vende det andre kinnet til. Jeg forteller dem at de skal stille seg undrende til mennesker som oppfører seg uhøflig, annerledes, er slemme eller mobber. 

"Ta ikke igjen. Hev deg over det. Vis at du har mer vett og fornuft enn dem." sier jeg til barna når de ønsker å ta igjen. "I stedet for å gå i strupen på dem, forsøk å forstå dem. Ikke unnskylde dem, men forstå dem, slik at du ikke blir som dem."

Jorden har kanskje aldri vært fredeligere. Det skyldes bl.a. noen uskrevne og skrevne regler for hvordan vi skal behandle og oppføre oss overfor andre mennesker. Det skyldes at vi skal be om unnskyldning når vi har gjort noe galt. Vi lærer å tilgi. Vi lærer å snakke pent til andre mennesker. Vi lærer å dele på godene. Vi lærer å leve fredelig i sameksistens. Vi lærer å ikke stjele, lyve og være voldelige. Vi lærer å respektere andres eiendom.

Donald Trump gjør nøyaktig det motsatte. Det er som om han forsatt lever i steinalderen.

Donald er en tsunami.

Donald Trump er en tsunami som vi ikke kan stoppe. Hvorfor? Fordi pressen elsker og er avhengig av Donald fordi han skaper frykt. Frykt selger. Pressen er også hekta på Trump. Ikke nok med det. Donald skaper overskrifter. Han øker lesertallene. Pressen har alt å tjene på at Trump fortsetter å skaper overskrifter. Derfor kommer vi ikke til å klare å stoppe ham med mindre han faller for eget grep. Dessverre er det for mange som tjener på Trump som president til at det kommer til å skje.

Avmaktsfølelse og følelsen av håpløshet er den største trusselen

Hva gjør vi nå da? Er vi uten håp? Noen sier vi skal spenne fast sikkerhetsbeltet og håpe på det beste de neste 4 årene. Er det eneste utvei?

Nei. Absolutt ikke. Vi kan ikke akseptere at det eneste vi kan gjøre er å holde oss fast. Vi må være en motvekt.

Trump sin adferd gjør at folk stiller spørsmål ved normal folkeskikk. Vi ser allerede politikere i Norge, som Frp's Leirstein og Carl I Hagen som støtter Donald Trump og forsøker å avdramatisere hans manglende folkeskikk. Tentaklene til Donald er allerede i ferd med å snike seg inn i det norske politiske miljøet, samtidig som nett-trollene heier i kulissene. 

Selv i Norge må vi mobilisere de gode kreftene mot denne adferden. Avmaktsfølelse og håpløshet er den største trusselen. Derfor må vi engasjere oss der vi kan.

La oss støtte alle de gruppene i samfunnet som Donald Trump angriper; Kvinner, innvandrere, asylsøkere, muslimer,  LGBT, handicappede, osv. La oss stå samlet mot hatet, intoleransen, hevnere og overgripere. 

Sist men ikke minst. Sørg for at Donald Trump sin adferd IKKE blir den nye normalen. Sørg for at vi ikke blir så vant til hans måte å omtale andre mennesker på, at vi til slutt aksepterer det som normalt. Da har menneskeheten tapt mye av sin sjel. 

Blir Donald Trump verdens undergang eller får denne thrilleren en overraskende vending?

Den som lever får se.

Svein Harald Røine

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 180 000 ganger)

Sofie Elise er ikke problemet

Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.

 

 

 

 

 

Disse barna har ingen sjanse?


Foto: Pexels (free use)
 

"Hei, jeg vil takke deg for innlegget (om å tvinge ungene til å stå opp om morgenen). Den traff rett hjem. Hvorfor lærer vi ikke sånt i skolen? Hvis man ikke kommer fra noen trygg og god familie får man det heller ikke innbakt."

Denne kom i innboksen min igår, og spørsmålet er en tankevekker.

Vi tar for gitt at barn og unge rundt oss får god oppdragelse, innsikt og lærer det de trenger for å mestre livet, men så viser det seg at det absolutt ikke stemmer for en stor del av befolkningen.

Hva skal barn som kommer fra et dysfunksjonelt hjem gjøre? Hvem kan lære dem helt nødvendig livslærdom? 

 

Det viktigste valget vi gjør i livet er valg av foreldre

For ett ett år siden stod jeg på scenen og holdt et foredrag om mot. I løpet av foredraget diskuterte jeg hvor viktig foreldrene er for barnas oppvekst og hvilken livskvalitet barna vil få som voksne. Jeg avsluttet med å si følgende: "Det viktigste valget vi gjør i livet er valg av foreldre. Har du valgt feil, har du alle odds imot deg."

Det kunne selvsagt oppfattes som veldig provoserende og en svært sterk påstand, og for å ta brodden av det, la jeg til  "Dessverre får vi ikke valgt våre foreldre. Det vi derimot får gjort noe med, er å sørge for at våre barn har valgt rett."

Etter foredraget kom det en ung dame opp til meg og fortalte at hun ble veldig lei seg da jeg sa dette. Hun hadde nemlig veldig dårlige oppvekstvilkår, og dette vekte gamle og vonde minner for henne. 

"Unnskyld" sa jeg. "Det var ikke meningen å støte noen. Hensikten min var egentlig å oppfordre foreldre til å gjøre det som står i deres makt for å gi barna de beste forutsetninger for å lykkes i livet."

Hun aksepterte unnskyldningen, og vi hadde en fin samtale videre.

"Går det bra med deg i ditt liv?" spurte jeg.

"Ja." svarte hun og smilte. "Jeg hadde noen gode lærere, som klarte å gi meg den støtten jeg trengte for å komme meg gjennom skolen og inn på rett vei i livet. Jeg er evig takknemmlig for det de gjorde for meg."

"Så fantastisk. Det gleder meg å høre. Jeg har hørt mange historier om enkeltstående lærere som hjelper elevene sine langt ut over det som er forventet av en lærer, når barna ikke har den nødvendige støtten og tryggheten hjemme. Lærerne kan gjøre all forskjell.

"De gjorde det for meg."

"Takk for at du kom og fortalte meg det." svarte jeg.

Tvillingguttene

Det går en historie om tvillinggutter som hadde en alkoholisert og voldelig far. Den ene gutten vokste opp og ble helt lik sin far. Alkoholisert og voldelig. Den andre gutten vokste opp og fikk seg en familie, en god jobb og han rørte aldri alkohol. Begge mennene ble intervjuet og spurt om hvorfor de hadde blitt som de hadde blitt.

Begge guttene svarte nøyaktig det samme: "Hvordan var det mulig å bli noe annet, men en slik far."

Samme far, forskjellig tolkning eller valg.

Vi har alle et valg, men først må noen hjelpe oss å se at vi har valgmuligheten. Normalt er det foreldrene som sørger for det, men for alt for mange glipper det selv i nærmeste familie. Det å få hjelp til å sette ting i perspektiv er avgjørende. Derfor er skolen så viktig. Skolen kan være redningen for barn. Skolen kan i mange tilfeller være det eneste sikkerhetsnettet som sørger for at barn som normalt vil falle utenfor, i stedet faller innenfor.

Det dreier seg faktisk ofte om én enkelt lærer. 

En nær bekjent av meg som har jobbet som lærer i hele livet, fortalte at hun hadde en gutt i klassen som vokste opp under svært vanskelige familieforhold. "Jeg kan nesten alltid se hvilke barn som har alle odds imot seg og som sannsynligvis ikke kommer til å klare seg i livet. Det er nok å møte foreldrene" sa hun. Denne gutten var en av disse.  Hun tok han under sine vinger på barneskolen, og han blomstret. Han gikk fra å være en gutt uten selvfølelse og selvtillit, til å bli en gutt som fulgte med og jobbet flittig på skolen. Dessverre endte historien trist.  Da han kom på ungdomsskolen var det ingen som fulgte han opp. Sakte men sikkert falt han tilbake, utenfor. Han levde et liv som ingen barn eller voksne fortjener å leve. 

Har barna egentlig en sjanse hvis de kommer fra dårlige kår? Ja. Alle har en sjanse, men oddsene er dårlige og de er avhengig av hjelp. Fra skole. Fra helse- og omsorgstjenesten osv.

Den store gleden er nå at Regjeringen har satt livsmestring på agendaen på skolen. Mitt håp er at dette ikke er noe som blir opp til hver enkelt lærer, men at det settes av dedikert tid til diskusjon, refleksjon og læring om det å mestre livet. Ja, kanskje noe så enkelt som hvor viktig det er å komme seg opp om morgenen. 

Jeg tør fortsatt påstå, enda så vondt det kan høres, at 

Det viktigste valget vi gjør i livet er valg av foreldre. Sørg for at dine barn har valgt rett.

Svein Harald Røine

 

Les gjerne blogginnlegget: Tving ungene opp om morgenen (lest over 130 000 ganger)

eller: Sofie Elise er ikke problemet

eEller Gutter blir emosjonelt lobotomert

eller sjekk min hjemmeside: www.sveinharaldroine.com

​Instagram: sveinharaldroine

Twitter: @shrcoach

Har du ikke lest boken min? Ta kontakt på shr@alltidpositiv.no og bestill en signert utgave. Her kan du finne mer informasjon om boken MODIG som trykkes nå i 4. opplag.

 

 

hits